slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Дипломне проєктування


Дипломне проєктування : метод. вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи спец. 191 Архітектура та містобудування / Т. В. Скрипин, Х. В. Василів, К. Т. Голубчак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів


Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів : практикум / О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 72 с.

Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ


Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук, Я. Я. Якимечко, М. І. Щепанський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 73 с.

Безпека туризму


Безпека туризму : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 79 с.

Самодіяльний туризм


Самодіяльний туризм : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 128 с.

Менеджмент і підприємництво


Менеджмент і підприємництво : метод. вказівки до виконання курс. роботи / І. П. Кінаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved