slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів


Мельник, В. М. Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів : методичні вказівки для вивч. дисц. / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу " Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів" для студентів спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" освітнього рівня "бакалавр" і призначені для самостійного вивчення зазначеної дисципліни.

Технічна експлуатація автомобілів


Захара, І. Я. Технічна експлуатація автомобілів : лабораторний практикум / І. Я. Захара, Ф. В. Козак, І. М. Микитій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Лабораторний практикум містить тематику практичних робіт, короткі теоретичні відомості, завдання, вказівки до їх виконання та контрольні запитання з технічної експлуатації, обслуговування і супутнього поточного ремонту автомобілів, способи зберігання автомобілів і технічного майна, обладнання робочого місця, порядок виконання робіт, обробка результатів та складання звіту. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів". Призначено для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" очної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні лабораторних робіт, а також для самостійної роботи студентів.

Fundamentals of machines and mechanisms designing: tutorial and tasks for calculation work


Rachkevych, R. V. Fundamentals of machines and mechanisms designing: tutorial and tasks for calculation work = Основи проектування машин і механізмів : tutorial and tasks for calculation work=методичні вказівки та завдання для розрахункової роботи / R. V. Rachkevych, V. M. Senchishak, V.Ya. Popovych. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2019. - 45 p.

The tutorial includes tasks for calculation work and methodical instructions for their preparing. Numerical example of calculations using MathCAD is given. Prepared according to actual working program of academic discipline. Prepared for training of students with speciality - "Oil and gas engineering and technology". Методичні вказівки містять завдання для розрахункової роботи та методичні рекомендації до її виконання. Наведений числовий приклад виконання розрахункової роботи з використанням Mathcad.

Світовий ринок послуг туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Світовий ринок послуг туристичного бізнесу : методичні вказівки до вивч. дисц. та сам. роботи студ. / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 30 с.

Методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при опрацюванні навчальних матеріалів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Світовий ринок послуг туристичного бізнесу". Методичні вказівки містять організаційні аспекти до вивчення навчальної дисципліни, загальні вимоги до організації самостійної роботи студентів, завдання та рекомендації до виконання індивідуальних робіт.

Планування та організація туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : методичні вказівки до вивч. дисц. та сам. роботи студ. / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при опрацюванні навчальних матеріалів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Планування і організація туристичного бізнесу" Методичні вказівки містять організаційні аспекти до вивчення навчальної дисципліни, загальні вимоги до організації самостійної роботи студентів, завдання та рекомендації до виконання індивідуальних робіт.

Планування та організація туристичного бізнесу


Гуменюк, В. В. Планування та організація туристичного бізнесу : методичні вказівки до виконання лаборат. робіт / В. В. Гуменюк, С. Я. Гречаник Б. В. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Методичні вказівки призначені для надання організаційної та методичної допомоги при виконанні лабораторних робіт . Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Планування і організація туристичного бізнесу" Методичні вказівки містять загальні вимоги, завдання, рекомендації до виконання лабораторних робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved