slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Безпека туризму


Безпека туризму : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 79 с.

Самодіяльний туризм


Самодіяльний туризм : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 128 с.

Менеджмент і підприємництво


Менеджмент і підприємництво : метод. вказівки до виконання курс. роботи / І. П. Кінаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.

Управління конкурентоспроможністю


Управління конкурентоспроможністю : метод. вказівки до виконання курс. робіт / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 36 с.

Організація ремонту газонафтопроводів

Організація ремонту газонафтопроводів : практикум / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 68 с.

Ландшафтознавство і заповідна справа


Ландшафтознавство і заповідна справа : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 20 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved