slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : практикум / Т. Ю. Пиріг, Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 37 с.

Труби і запірна арматура трубопроводів і сховищ

Труби і запірна арматура трубопроводів і сховищ : конспект лекцій / Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 68 с.

Електрична розвідка

Електрична розвідка : конспект лекцій / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 133 с

Аналітична хімія

Аналітична хімія : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 56 с.

Аналітична хімія

Аналітична хімія : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. 101 "Екологія" / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 56 с.

Основи топографії

Основи топографії : лаб. практикум / Р. Є. Олеськів, Л. І. Дорош. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 57 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved