slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Спецрозділи вищої математики

Спецрозділи вищої математики : метод. вказівки. Ч. 1 : Теорія ймовірності / Г. В. Григорчук, Л. І. Григорчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 86 с.

Виробнича практика

Виробнича практика : метод. вказівки / А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 17 с.

Хімія

Хімія : лаб. практикум / М. С. Полутренко, Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 84 с

Екологічна токсикологія

Екологічна токсикологія : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 45 с.

Біоіндикація та біотестування

Біоіндикація та біотестування : конспект лекцій / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 94 с.

Загально-екологічна навчальна практика

Загально-екологічна навчальна практика : метод. рек. / Т. В. Кундельська, Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved