slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Конструювання програм та мови програмування


Чепурний, І. В. Конструювання програм та мови програмування : лаб. практикум / І. В. Чепурний, С. М. Багрій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 83 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Конструювання програм та мови програмування". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни " Конструювання програм та мови програмування". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101- "Геодезія, картографія та землеустрій"

Теоретичні основи геоінформаційних систем


Чепурний, І. В. Теоретичні основи геоінформаційних систем : лаб. практикум / І. В. Чепурний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 46 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теоретичні основи геоінформаційних систем". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Теоретичні основи геоінформаційних систем". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101- "Геодезія, картографія та землеустрій"

Електрометрія


Кузьменко, Е. Д. Електрометрія : підручник / Е. Д. Кузьменко, С. М. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 266 с.

У підручнику викладено теоретичні основи геоелектричних та електромагнітних зондувань, відомості про загальний електромагнітний стан Землі, новітні методи і технології електромагнітних досліджень для вирішення геологічних задач, узагальнено поняття просторової інтерпретації електричних та електромагнітних методів і наведено технологію побудови геоелектричних моделей, розглянуто особливості типових геоелектричних моделей територій України. Підручник розрахований на студентів геологічних спеціальностей, для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 – «Геологія». Він також може бути корисним аспірантам-геофізикам та фахіцям, що працюють у галузі геоелектрики.

Elements of linear algebra and analytic geometry


Bandura, A. I. Elements of linear algebra and analytic geometry : lecture notes / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2013. - 89 p.

These lectures are written according to Advanced Mathematics syllabus. It provides a detailed presentation of theoretical material in two sections of Mathematics: Linear Algebra and Analytic Geometry. A knowledge of mathematical methods is important for an increasing number of university and college courses, particularly in physics, engineering and chemistry, but also in more general sciences. In particular these methods are valuable in physics, engineering, chemistry and in other areas. Students embarking on such courses come from diverse mathematical backgrounds, and their core knowledge varies considerably.

Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин


Федоришин, Д. Д. Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин : навч. посіб. / Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин, С. О. Лизун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 288 с.

У книзі розглянуто особливості геологічної будови порід-колекторів нафтогазових родовищ, висвітлено та обгрунтовано взаємозв’язки фільтраційно-ємкісних параметрів порід-колекторів із фізичними параметрами зареєстрованими у пошукових свердловинах методами промислової геофізики. У роботі досить детально описано фізичні основи радіоактивних методів, технологію та апаратуру їх проведення, розглянуто причини формування та деформування радіоактивних полів як стаціонарних так і наведених. Навчальний посібник призначений для навчання студентів нафтогазового профілю, слухачів інституту перекваліфікації працівників з вищою освітою споріднених нафтових спеціальностей та курсів підвищення кваліфікації.

Методика і технологія підготовки, проведення та інтерпретації даних ГДС


Федорів, В. В. Методика і технологія підготовки, проведення та інтерпретації даних ГДС : лаб. практикум. Ч.4 / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 71 с.

Лабораторний практикум розроблено згідно робочої програми та навчального плану. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни: “Методика і технологія підготовки, проведення та інтерпретації даних ГДС”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 – “Геологія”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved