slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 69 с.

Конспект містить методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів з галузі знань 12 – “Інформаційні технології” за спеціальністю 126 – “Інформаційні системи та технології”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Комп'ютерні мережі


Заміховська, О. Л. Комп'ютерні мережі : метод. вказ. з курсового проектування для студентів спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Практикум містить методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Комп’ютерні мережі”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі”, чинним навчальним планом підготовки фахівців. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології». Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Системна інженерія


Заміховський, Л. М. Системна інженерія : курсове проектування для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології" / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичка містить короткі теоретичні відомості та завдання до курсової роботи з дисципліни “Системна інженерія”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Системна інженерія


Заміховський, Л. М. Системна інженерія : конспект лекцій для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології" / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 149 с.

Конспект лекцій містить короткі теоретичні відомості та завдання до лекційних занять з дисципліни “ Системна інженерія ”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Системна інженерія


Заміховський, Л. М. Системна інженерія : лабораторний практикум для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології" / Л. М. Заміховський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 95 с.

Лабораторний практикум містить короткі теоретичні відомості та завдання до лабораторних занять з дисципліни “ Системна інженерія ”. Розроблена відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології».

Основи наукових досліджень і технічної творчості


Заміховська, О. Л. Основи наукових досліджень і технічної творчості : лабораторний практикум для студентів спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості». Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень і технічної творчості». Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved