slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Екологія нафтогазового комплексу


Орфанова, М. М. Екологія нафтогазового комплексу : методичні вказівки з теоретичного курсу, сам. та інд. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Екологія нафтогазового комплексу" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Утилізація та рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 125 с.

Конспект лекцій включає всі розділи, що стосуються проблеми утилізації та рекуперації відходів виробництва та споживання. Розглянуто джерела, класифікацію, зберігання та сучасні методи переробки відходів, можливі шляхи утилізації відходів різних галузей промисловості. Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Утилізація та рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів : лабораторний практикум / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 36 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів". Розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Утилізація та рекуперація відходів


Орфанова, М. М. Утилізація та рекуперація відходів : методичні вказівки з теоретичного курсу, сам. та інд. роботи / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Методичні вказівки складені з дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки "101-Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Управління проектами в енергетиці


Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 89 с.

Конспект лекцій містить конспективні положення щодо вивчення дисципліни "Управління проектами в енергетиці". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Може бути використаний студентами очної, заочної і дистанційної форм навчання.

Проектування і дизайн туристичних комплексів


Долгопола, Г. Є. Проектування і дизайн туристичних комплексів : лабораторний практикум / Г. Є. Долгопола. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Лабораторний практикум містить завдання та хід лабораторних робіт щодо вивчення понять проектування та дизайну туристичних комплексів, інформації з питань розміщення та функціонування будинків, споруд та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 "Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved