slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Філософія


Андрусів, Л. З. Філософія : конспект лекцій / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 158 с.

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності. Призначено для студентів напряму підготовки «6.050304 – Нафтогазова справа».

Обладнання автоматизованого виробництва


Обладнання автоматизованого виробництва : курс. проектування / В. Ф. Плісак, В. В. Кустов, В. Г. Панчук, Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни «Обладнання автоматизованого виробництва». У методичних вказівках викладено питання розрахунку та конструювання коробок швидкостей і подач при розробці нових верстатів або модернізації існуючих моделей, а також питання проектування робототехнічних комплексів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.05.0505 – Інженерна механіка.

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 345 с.

У підручнику подано основи теорії, розрахунків, проектування і експлуатації магістральних газопроводів. Приведено загальні відомості про транспорт газу, методи розрахунків фізичних властивостей природних газів. Описана технологія підготовки газу до транспорту, алгоритм розрахунків основних процесів і апаратів. Розглянуто загальний випадок теплогідравлічного розрахунку газопроводів, особливості розрахунку складних газопроводів. Газодинамічні характеристики нагнітачів розглядаються в графічних і аналітичних варіантах.

Алгоритми та методи обчислень


Горбійчук, М. І. Алгоритми та методи обчислень : метод. вказівки / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямком підготовки - 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Хімія


Калин, Т. І. Хімія : мультимедійний курс лекцій / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Мультимедійний курс лекцій з дисципліни „Хімія“ розроблений з урахуванням вимог навчальної програми у вигляді комп’ютерної презентації в форматі Power Point. Тематика лекцій відповідає робочій програмі з курсу „Хімія“. Курс лекцій складається з таких тем: основні поняття хімії, періодична система елементів та періодичний закон, основні класи неорганічних сполук, хімічна кінетика, розчини, окисно-відновні реакції, хімічні властивості металів, процеси корозії та способи захисту від корозії, основи хімічної термодинаміки, класифікація дисперсних систем.

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів : мультимедійний курс лекцій. / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 219 с.

Мультимедійний курс лекцій з дисципліни „Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів“ розроблений з урахуванням вимог навчальної програми у вигляді комп’ютерної презентації в форматі Power Point. Тематика лекцій відповідає робочій програмі з даного курсу. Курс лекцій складається з таких тем: основи хімічної термодинаміки, класифікація дисперсних систем та промивних розчинів, характеристика дисперсних фаз та дисперсійних середовищ промивних розчинів, поверхневі явища, електрокінетичні властивості дисперсних систем, хімія тампонажних розчинів. Під час розробки курсу лекцій для наочності при описі хімічних процесів і реакцій використано анімацію.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved