slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Системи передавання даних


Системи передавання даних : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 23 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Урбоекологія"


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Урбоекологія" / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.

Екологія людини


Екологія людини : конспект лекцій / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 148 с.

Вступ до фаху


Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.

Національна економіка України в умовах європейської інтеграції


Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 32 с.

Управління регіональним розвитком


Управління регіональним розвитком : метод. вказівки для самост. роботи / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 58 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved