slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Аудит

Аудит : практикум / Т. І. Долішня, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 49 с.

Аудит

Аудит : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Кафка, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 15 с.

Інформаційні системи і технології в обліку

Інформаційні системи і технології в обліку : конспект лекцій / С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 55 с.

Практична підготовка 1

Практична підготовка 1 : метод. вказівки для виконання лаб. робіт та самост. роботи студентів / С. М. Кафка, Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 155 с.

Електрообладнання сонячних електростанцій

Електрообладнання сонячних електростанцій : метод. вказівки для лаб. робіт / Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 109 с.

Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища

Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища : конспект лекцій / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 34 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved