slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Управління конкурентоспроможністю


Управління конкурентоспроможністю : метод.вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 50 с.

Управлінський аналіз


Управлінський аналіз : конспект лекцій / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 78 с.

Управління конкурентоспроможністю


Управління конкурентоспроможністю : практикум / Г. С. Степанюк, І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 55 с

Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища


Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи студентів / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VIII семестр)


Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VIII семестр) : метод. вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Т. С. Стецик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 119 с.

Комп'ютерні системи автомобілів


Комп'ютерні системи автомобілів : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 76 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved