slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Німецька мова


Коржак, З. З. Німецька мова : методичні вказівки (практична та самостійна робота) / З. З. Коржак, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 137 c.

Методичні вказівки "Німецька мова" (Практична та самостійна робота) призначений для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і охоплюють тематику напрямків підготовки: 6.020303 "Філологія", 6.040106 "туризм", "документознавство".

Стратегічне управління бізнесом


Андрійчук, І. В. Стратегічне управління бізнесом : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління бізнесом". Містять мету та завдання дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення.

Стратегічне управління фінансами


Витвицька, У. Я. Стратегічне управління фінансами : методичні вказівки для вивч. дисц. / У. Я. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 68 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління фінансами". Містять мету та завдання, рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення, а також перелік питань для підготовки до іспиту.

Нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення


Карпаш, О. М. Нормативно-правові засади стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення : конспект лекцій / О. М. Карпаш, Г. М. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 164 c.

У конспекті лекцій сформульовано головні поняття і терміни, що стосуються нормативно-правових засад стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, у т.ч у нафтогазовій галузі. Розглянуто основні підходи до організації робіт зі стандартизації, оцінки відповідності та метрологічного забезпечення.

Українська мова за професійним спрямуванням


Венгринюк, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 100 с.

Конспект лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням". Короткий виклад дев'яти тем спрямований на те, щоб допомогти студентам оволодіти нормами літературної мови й професійно використовувати мовні засоби різних рівнів. Призначено для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки "Гірництво".

Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри)


Романенко, Н. В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри) : методичні вказівки до сам. роботи для студ. спец. 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 58 с.

Методичні вказівки детально характеризують самостійну роботу модулів 7 та 8 дисципліни «Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської)», які вивчаються протягом четвертого курсу. Вказівки містять витяги з робочих програм щодо самостійної роботи, розмовні теми для підготовки до іспиту, увесь необхідний граматичний матеріал, а також пояснюють ті граматичні нюанси, що викликають найбільші труднощі та провокують появу помилок в усному та писемному мовленні.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved