slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Адаменко, Я. О. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) : конспект лекцій / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Розроблений у відповідності з робочою програмою та навчальним планом спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища".

Геоінформаційні системи в екології


Зорін, Д. О. Геоінформаційні системи в екології : методичні рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 32 с.

Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни "Геоінформаційні системи в екології", зміст теоретичної частини курсу, перелік лабораторних занять, рекомендації по виконанню завдань самостійної, індивідуальної, контрольної робіт, перелік рекомендованих джерел. Розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 183 - технології захисту навколишнього середовища.

Геоінформаційні системи в екології


Зорін, Д. О. Геоінформаційні системи в екології : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни "Геоінформаційні системи в екології". Містить методичні вказівки для проведення і виконання лабораторних робіт, алфавітний список команд, кнопок, режимів і діалогів MapInfo Professional. Процедури MapInfo описані по кроках. Ілюстрації і описи складені для версії, що працює в середовищі Windows. Кожен компонент документації побудований з урахуванням взаємодії з іншими компонентами.

Геоінформаційні системи в екології


Зорін, Д. О. Геоінформаційні системи в екології : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 108 с.

Конспект лекцій містять фактичний матеріал з основ геоінформаційних систем і технологій. Розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 183 - технології захисту навколишнього середовища.

Методологія та організація наукових досліджень


Адаменко, О. М. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 76 с.

Лекції висвітлюють методологію, основні методи організації та виконання екологічних досліджень, історію їх, етапність, починаючи з планування, проведення польових експедиційних робіт, експериментів та моделювання екологічних процесів і завершуючи написанням звітів про науково-дослідні роботи, публікацією матеріалів та впровадження наукових розробок у природоохоронну практику.

Глобальні проблеми екології


Адаменко, О. М. Глобальні проблеми екології : методичні рекомендації / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 48 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 183 - технології захисту навколишнього середовища.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved