slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Моніторинг довкілля

Моніторинг довкілля : лаб. практикум / Л. В. Плаксій, К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 38 с.

Урбоекологія

Урбоекологія : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Л. Я. Побережна, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 38 с.

Техноекологія

Техноекологія : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

Техноекологія

Техноекологія : практикум / Т. Б. Качала, М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с

Статистичний аналіз та моделювання в екології

Статистичний аналіз та моделювання в екології : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 21 с.

Статистичний аналіз та моделювання в екології

Статистичний аналіз та моделювання в екології : конспект лекцій / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 99 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved