slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Корпоративні фінанси


Корпоративні фінанси : метод. вказівки для вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька, Л. М. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 67 с.

Основи гідрогеології та інженерної геології


Основи гідрогеології та інженерної геології : лаб. практикум / Н. В. Дубей, І. В. Мислюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 41 с.

Маркетинг у туризмі


Маркетинг у туризмі : метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навчання / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Фінансовий облік 1


Фінансовий облік 1 : метод. рек. для самост. вивчення дисципліни / Т. В. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 23 с.

Конспект лекцій з вищої математики.


Конспект лекцій з вищої математики. 1-ий курс (для студентів спеціальностей КІ, ІП, ТР, ІСТ). Ч. 1 : Лінійна алгебра. Вектори. Основи аналітичної геометрії / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 139 с

Статистична обробка геологічної інформації


Статистична обробка геологічної інформації : метод. вказівки / М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved