slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Моніторинг довкілля

Моніторинг довкілля : метод. рекомендації / К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Біоіндикація та біотестування

Біоіндикація та біотестування : лаб. практикум / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 30 с.

Комп'ютеризовані системи екологічної інформації

Комп'ютеризовані системи екологічної інформації : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 25 с.

Комп'ютеризовані системи екологічної інформації

Комп'ютеризовані системи екологічної інформації : лаб. практикум / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 29 с.

Загально-екологічна навчальна практика

Загально-екологічна навчальна практика : метод. рек. / Т. В. Кундельська, Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 16 с.

Загальна екологія

Загальна екологія : лаб. практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 33 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved