slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Технологія лідерства в організації


Технологія лідерства в організації : метод.вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)


Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент) : конспект лекцій / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 102 с.

Управління локальним розвитком


Управління локальним розвитком : конспект лекцій / Г. В. Васильченко, Л. С. Вербовська, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 133 с.

Технологія лідерства в організації


Технологія лідерства в організації : конспект лекцій / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 52 с.

Міжнародний менеджмент


Міжнародний менеджмент : конспект лекцій / Г. Ф. Боднар, Л. С. Вербовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 93 с.

Менеджмент процесів


Менеджмент процесів : конспект лекцій / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 195 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved