slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Фізика. Розв'язування задач


Басараба, Ю. Б. Фізика. Розв'язування задач : у двох частинах: практикум. Ч. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм / Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 334 с.

У Частині 1 "Фізика. Розв'язування задач" наведено приклади розв'язування задач з механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електростатики та постійного струму різної складності, дано математичні записи основних законів та формул. Для студентів технічних закладів вищої освіти.

Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин


Калин, Т. І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин : методичні вказівки для сам. роботи студентів / Т. І. Калин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 71 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені згідно робочої програми "Основи фізико-хімії промивних і тампонажних рідин " для студентів спеціальності 184 - Гірництво. Методичні вказівки містять основні теоретичні положення, приклади розв'язання типових завдань і задачі для самостійного розв'язання та потрібні довідкові матеріали, а також перелік використаної літератури.

Partial differential eguations


Bandura, A. I. Partial differential eguations : practices / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar, I. R. Tymkiv. - Ivano-Frankivs'k : IFNTUOG, 2019. - 111 p.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми дисципліни "Спеціальні розділи математики". Він містить чимало прикладів із детальним викладом методів їх розв'язування з такого розділу вищої математики, як рівняння з частинними похідними.

Мікроконтролери в приладобудуванні


Біліщук, В. Б. Мікроконтролери в приладобудуванні : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 47 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Мікроконтролери в приладобудуванні". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 152 — "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Organic Chemistry


Polutrenko, М. Organic Chemistry = Органічна хімія : laboratory practice=лабораторний практикум / М. Polutrenko, G. Gritsulyak. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. - 94 p.

The laboratory practice was compiled in accordance with the curriculum program "Organic chemistry", developed for the preparation of students of engineering and technical specialties of correspondence and distance learning. The laboratory practice contains program questions, a sample of the control card of knowledge, the basis of theoretical material, the method of conducting laboratory works, control questions and tasks for self-training.

Використання САПР в приладобудуванні


Біліщук, В. Б. Використання САПР в приладобудуванні : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 40 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Використання САПР в приладобудуванні" у п’ятому семестрі. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 152 — "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved