slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Комп'ютерні системи автомобілів


Комп'ютерні системи автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 207 с.

Комп'ютерна діагностика автомобілів


Комп'ютерна діагностика автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 102 с

Приведення рухомого складу автопідприємства до основних марок


Приведення рухомого складу автопідприємства до основних марок : метод. вказівки / І. М. Богатчук, Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, А. М. Труханівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 28 с.

Theory of automatic control = Теорія систем автоматичного керування


Theory of automatic control = Теорія систем автоматичного керування : educational manual = навч. посіб. / Y. M. Kuchirka, L. A. Vytvytska. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. - 74 p.

Екологічні контрольно-вимірювальні прилади


Екологічні контрольно-вимірювальні прилади : конспект лекцій спец. "Екологія" / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 43 с.

Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища


Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища : лаб. практикум / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved