slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Об'єктно-орієнтоване програмування


Об'єктно-орієнтоване програмування : методичні вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни для студ. напрямку 126 "Інформаційні системи та технології" / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Основи схемотехніки


Основи схемотехніки : практикум / І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 69 с.

Електронні компоненти телекомунікаційних систем


Електронні компоненти телекомунікаційних систем : лабораторний практикум / О. М. Еліяшів, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.

Архітектура комп'ютера


Архітектура комп'ютера : метод.вказівки до самост. роботи студентів з дисципліни для денної форми навчання спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с.

Проектування металевих конструкцій


Проектування металевих конструкцій : метод. вказівки для самост. роботи / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 29 с.

Екологічне інспектування

Екологічне інспектування : методичні рекомендації / Я. О. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved