slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Географічні інформаційні системи


Зорін, Д. О. Географічні інформаційні системи : методичні рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 32 с.

Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни "Геоінформаційні системи в екології", зміст теоретичної частини курсу, перелік лабораторних занять, рекомендації по виконанню завдань самостійної, індивідуальної, контрольної робіт, перелік рекомендованих джерел. Розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Географічні інформаційні системи


Зорін, Д. О. Географічні інформаційні системи : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни "Геоінформаційні системи в екології". Містить методичні вказівки для проведення і виконання лабораторних робіт, алфавітний список команд, кнопок, режимів і діалогів MapInfo Professional. Процедури MapInfo описані по кроках. Ілюстрації і описи складені для версії, що працює в середовищі Windows. Кожен компонент документації побудований з урахуванням взаємодії з іншими компонентами.

Географічні інформаційні системи


Зорін, Д. О. Географічні інформаційні системи : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 108 с.

Конспект лекцій містять фактичний матеріал з основ геоінформаційних систем і технологій. Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - Екологія.

Методологія та організація наукових досліджень


Адаменко, О. М. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 76 с.

Лекції висвітлюють методологію, основні методи організації та виконання екологічних досліджень, історію їх, етапність, починаючи з планування, проведення польових експедиційних робіт, експериментів та моделювання екологічних процесів і завершуючи написанням звітів про науково-дослідні роботи, публікацією матеріалів та впровадження наукових розробок у природоохоронну практику.

Глобальні проблеми екології


Адаменко, О. М. Глобальні проблеми екології : методичні рекомендації / О. М. Адаменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 48 с.

Методичні рекомендації з теоретичного курсу, самостійної та індивідуальної роботи розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної форми навчання спеціальності "Екологія".

Глобальні проблеми екології


Зоріна, Н. О. Глобальні проблеми екології : практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Глобальні проблеми екології". Розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 101 - "Екологія".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved