slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Загальна екологія

Загальна екологія : метод. рек. / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 24 с.

Загальна екологія

Загальна екологія : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 124 с.

Екосистемологія

Екосистемологія : лаб. практикум / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 30 с

Екосистемологія

Екосистемологія : конспект лекцій / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 103 с.

Екосистемологія

Екосистемологія : метод. вказівки / Н. І. Глібовицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Екологія людини

Екологія людини : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved