slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів"


Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи автоматизації виробничих процесів" / Когуч Я.Р., Бербець Т.О., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 24 с.

Методичні вказівки складені до програми "Основи автоматизації виробничих процесів" і призначені для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "Буріння".

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.3 : Моделювання, аналіз і синтез дискретних САУ в середовищі MATLAB / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 66 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Теорія автоматичного управління”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Компоненти систем збору, обробки та передачі даних


Заміховський, Л. М. Компоненти систем збору, обробки та передачі даних : навч. посіб. Ч. 1 : Первинні перетворювачі та нормуючі кола / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. - Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2006. - 200 с.

Викладено основні положення функціонального та схемотехнічного проектування систем збору, обробки та передачі даних на основі сучасних електронних компонентів. У першій частині посібника наведено класифікацію первинних перетворювачів фізичних величин за різними ознаками, приведено їх конструкцію та основні технічні характеристики, дано рекомендації щодо побудови та розрахунку нормуючих кіл.

Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння


Семенцов, Г. Н. Автоматизований контроль технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 134 с.

Навчальний посібник складено у відповідності з навчальним планом і програмою курсу “Автоматизація технологічних процесів і виробництв” і призначений для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”.

Автоматизація збору і обробки інформаціі для резервуарних парків


Семенцов, Г. Н. Автоматизація збору і обробки інформаціі для резервуарних парків : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

У навчальному посібнику розглядаються системи збору і обробки технологічної інформації для резервуарних парків. Проведено аналіз методів і засобів обліку нафтопродуктів, а також технічні засоби контролю якісних параметрів і система управління резервуарними парками. Призначаються для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю “Нафтогазопроводи та нафтогазосховища” та „Автоматизоване управління технологічними процесами” вищих навчальних закладів. Навчальний посібник може бути корисний студентам інших технологічних спеціальностей.

Спеціальні вимірювальні прилади і системи


Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 104 с.

В посібнику приводяться загальні відомості про інформацію, її передачу із вибою свердловини на поверхню. Розглянуті і проаналізовані прилади і системи для контролю глибинних параметрів процесу буріння. Проводиться методика розрахунку частоти описівання завалів і передачі інформації на поверхню із вибою свердловини. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальностей: “Автоматизація управління технологічними процесами” і “Буріння”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved