slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Фазі-логіка в системах керування


Фазі-логіка в системах керування : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, І. І. Чигур, М. В. Шавранський, В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 84 с.

Розглянуто особливості управління технологічними процесами і виробництвами при нечіткій вихідній інформації, а також сучасні тенденції побудови автоматизованих систем керування в нафтовій і газовій промисловості, що базується на застосуванні математичного апарату нечітких множин. Зроблено порівняльний аналіз класичного і нечіткого ПІД – алгоритмів і аналіз стійкості нечітких систем керування. Наведено приклад нечітких систем керування процесом абсорбційної осушки газу.

Інформаційні системи та телекомунікації


Іванюк, Н. І. Інформаційні системи та телекомунікації : лабораторний практикум / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 88 c.

Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Інформаційні системи та телекомунікації”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : Полум'я, 2008. - 108 с..

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 165 с..

В даному конспекті лекцій систематизовано теоретичні та практичні методи метрологічної оцінки результатів вимірювань (прямих, опосередкованих, сукупних, сумісних) за паспортними даними ЗВТ, що входять до інформаційно-вимірювальних комплексів шляхом розрахункового сумування складових похибки, методи ідентифікації форм розподілів і шляхи підвищення точності, проектування ІВК для технологічних процесів в НГП. Розроблений у відповідності з робочими програмами навчальних дисциплін «Інформаційно-вимірювальні комплекси в НГП» та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями «Метрологія та вимірювальна техніка».

Основи проектування, монтажу та експлуатації систем автоматизації


Основи проектування, монтажу та експлуатації систем автоматизації : практикум / М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 140 с.

Практикум містить метод вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи проектування, монтажу та експлуатації систем автоматизації»для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами». Практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання

Переддипломна практика


Переддипломна практика / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 36 с.

Переддипломну практику студенти п’ятого курсу спеціальності 7.0925 “Автоматизоване управління технологічними процесами” проходять протягом 4-х тижнів на передових підприємствах нафтогазовидобувного профілю, приладобудівної, хімічної, харчової, деревообробної промисловості та ін. згідно переліком, наведеним в Галузевому стандарті вищої освіти для вказаної вище спеціальності, а також в галузевих науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, інформаційно-обчислюючих центрах.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved