slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Дипломне проектування


Семенцов, Г. Н. Дипломне проектування : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, І. В. Воробйов, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 38 с.

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам в процесі написання дипломного проекту при обґрунтуванні доцільності спроектованих пропозицій при розробці (вдосконаленню) систем автоматизації технологічних процесів і розрахунку їх економічної ефективності. В них визначені вимоги - (ціль, об’єм) і рекомендації (структура, порядок) до техніко-економічних розрахунків в дипломних проектах студентів спеціальності 7.092501 – автоматизоване управління технологічними процесами.

Нафтогазова механіка


Шиян, Т. П. Нафтогазова механіка : конспект лекцій. Ч.1 : Будівельна справа / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 100 с.

Конспект лекцій містить методичні вказівки для вивчення та засвоєння дисципліни «Нафтогазова механіка», а зокрема модуля “Будівельна справа”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Нафтогазова механіка”. Призначено для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.050304 – «Нафтогазова справа». Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Нафтогазова механіка


Шиян, Т. П. Нафтогазова механіка : практикум / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 102 с

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Нафтогазова механіка». Розроблений відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Будівельна справа


Шиян, Т. П. Будівельна справа : лаборат. практикум / Т. П. Шиян, В. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 98 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Будівельна справа”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Основи теорії споруд


Векерик, В. І. Основи теорії споруд : методичні вказівки / В. І. Векерик, Я. С. Гриджук, І. В. Цідило. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни. Дані вказівки включають взірець виконання розрахунково-графічної роботи та завдання для її виконання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 – ”Архітектура”.

Технологія приладобудування


Технологія приладобудування : лабораторний практикум / І. С. Кісіль, Р. Т. Боднар, Л. А. Витвицька [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 120 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу "Технологія приладобудування" для студентів напряму підготовки "Приладобудування" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.051003 - бакалавр. Призначено для самостійної роботи при виконанні лабораторних робіт із вказаної дисципліни студентами 3 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved