slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Бурове обладнання


Романишин, Л. І. Бурове обладнання : лабораторний практикум / Л. І. Романишин, Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 80 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Бурове обладнання" розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Містить методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт згідно програми дисципліни.

Основи нафтогазової справи


Коцкулич, Я. С. Основи нафтогазової справи : конспект лекцій / Я. С. Коцкулич, Б. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 136 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 – Нафтогазова справа (спеціальність "Буріння свердловин") і призначено для надання методичної допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин


Марчук, Ю. В. Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин : курсовий проект / Ю. В. Марчук, В. С. Петришак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 16 с.

Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом спеціальності „Видобування нафти і газу” і призначені для самостійної роботи при виконанні курсового проекту студентами стаціонарної і заочної форм навчання. Вони включають у себе мету, завдання і організацію курсового проектування, назви тем і зміст курсового проекту.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. Частина V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 92 с.

Збірник задач видруковано окремими частинами. У частинах І-ІV викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу , процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу. Нафтогазопромислові машини і комплекси


Концур, І. Ф. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу. Нафтогазопромислові машини і комплекси : курсове проектування / І. Ф. Концур, Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 23 с.

Курсове проектування містить основні напрямки тематик курсових проектів, структуру і зміст курсових проектів, основні вимоги до оформлення ПЗ і графічної частини, організацію курсового проектування і їх захист, а також перелік рекомендованих джерел.

Закінчування свердловин


Сенюшкович, М. В. Закінчування свердловин : лабораторний практикум / М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків, І. І. Витвицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни "Закінчування свердловин" для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, що навчаються за напрямом 6.050304 – Нафтогазова справа (спеціальність "Буріння свердловин"). Призначений для надання допомоги при виконанні лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту зі спеціальності "Буріння свердловин".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved