slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Тампонажні розчини спеціального призначення


Сенюшкович, М. В. Тампонажні розчини спеціального призначення : курсове проектування / М. В. Сенюшкович, Я. С. Білецький, І. І. Витвицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою курсу “Тампонажні розчини спеціального призначення” для студентів, що навчаються за спеціальністю "Буріння свердловин" (освітньо–кваліфікаційні рівні 7.050301.03 - спеціаліст і 8.050301.03 – магістр). Призначений для надання допомоги при виконанні курсової роботи з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : лабор. практикум / Я. М. Кочкодан, О. І. Кирчей, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 136 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою дисципліни "Технологія буріння нафтових і газових свердловин" для бакалаврів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа» та 6.050301 - «Гірництво» . Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання лабораторних робіт з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : конспект лекцій. Ч.ІІ / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 223 с.

Друга частина конспекту лекцій з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу” містить опис машин та обладнання, які використовуються при механізованих способах експлуатації нафтових і газових свердловин та їх ремонту. За змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми з дисципліни.

Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз


Чернова, О. Т. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз : лабораторний практикум / О. Т. Чернова, Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 62 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни “Спорудження та ремонту газосховищ і нафтобаз”.

Нафтогазова механіка


Васько, І. С. Нафтогазова механіка : метод. вказівки / І. С. Васько, А. І. Волобуєв, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 32 с.

Методичні вказівки до практичних занять складено згідно з програмою дисципліни "Нафтогазова механіка" для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050304 –“Нафтогазова справа”. Призначені для надання допомоги при вивченні цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин". Рекомендується студентам для самостійної роботи та виконання розрахункової роботи.

Проектування та спорудження надземних об'єктів


Гідзяк, І. П. Проектування та спорудження надземних об'єктів : конспект лекцій / І. П. Гідзяк, І. І. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 228 с.

Конспекті лекцій містить методичні вказівки для вивчення, засвоєння та виконання практичних занять із дисципліни “Проектування та спорудження надземних об’єктів”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved