slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure


Швець, Я. І. Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure. Ч.2 / Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 208 с.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure призначений для студентів I та II курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навичку читання англомовних автентичних текстів, розширити словниковий запас студентів на основі розробленого комплексу вправ до текстів, розвинути навички художнього перекладу англомовних текстів, взятих з британської автентичної художньої літератури.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure


Швець, Я. І. Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure. Ч.1 / Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 161 с.

Тексти із завданнями для домашнього читання Reading for pleasure призначений для студентів I та II курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навичку читання англомовних автентичних текстів, розширити словниковий запас студентів на основі розробленого комплексу вправ до текстів, розвинути навички художнього перекладу англомовних текстів, взятих з британської автентичної художньої літератури.

Англійська мова


Чикирис, Н. В. Англійська мова : практикум. Ч.2 : Мистецтво та види мистецтв / Н. В. Чикирис, Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.

Практикум сконцентровано навколо розмовних тем “Роль образотворчого мистецтва у суспільстві”, “Основні напрями живопису”, “Леонардо да Вінчі та його Мона Ліза”, “Мікеланджело Буонарроті та його Сікстинська Капела”, “Англійський живопис”, “Мистецькі періоди у творчості Пабло Пікассо”, “Архітектура як вид мистецтва”, “Завдання архітектора”, “Історичний розвиток архітектури”, “Тадж Махал”, “Пізанська вежа”.

Ми вивчаємо англійську мову


Хрустальова, Я. К. Ми вивчаємо англійську мову : практикум / Я. К. Хрустальова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 260 с.

Практикум „Ми вивчаємо англійську мову” розрахований для студентів-початківців 3-іх курсів економічних спеціальностей. Він складається з трьох розділів - основного, фонетичного та граматичного. Для студентів економічних спеціальностей поданий вокабуляр з економічною термінологією.

Англійська мова


Хрустальова, Я. К. Англійська мова : практикум / Я. К. Хрустальова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 176 с.

Даний практикум призначений для студентів І - III курсів нафтових спеціальностей, а також для студентів старших курсів, які продовжують вивчати англійську мову, як дисципліну вільного вибору. Цей практикум спрямований на розвиток читання, перекладу і вдосконалення навичок професійно-спрямованого спілкування.

Навчальний посібник з англійської мови "Вивчаємо аудит"


Хрустальова, Я. К. Навчальний посібник з англійської мови "Вивчаємо аудит". / Я. К. Хрустальова, І. С. Тимофеєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 80 с.

Посібник розраховано для студентів старших курсів економічного факультету за спеціальністю “Облік і аудит”. Він складається з 5 розділів професійно-спрямованих текстів та з граматичного мінімуму. Мета посібника – забезпечити розвиток навичок роботи з фаховою літературою. Система текстів забезпечує ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової роботи з англомовною економічною літературою.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved