slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів


Долішній, Б. В. Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів : конспект лекцій / Б. В. Долішній, Я. В. Грита. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 201 с.

Приведений конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни для студентів з навчанням за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство".

Технічна експлуатація автомобілів


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : курсове проектування / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 23 с.

Розроблені у відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів”. Курсове проектування містить вимоги до технологічного розрахунку, технології і організації технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, охорони праці і навколишнього середовища, науково-дослідної роботи і технологічного планування зон і дільниць автотранспортних підприємств. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070106 „ Автомобільний транспорт ”

Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту : лабораторний практикум / В. С. Дмитренко, А. М. Труханівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни. Методичні вказівки до лабораторного практикуму містять основні принципи і зміст планово-попереджувальної системи технічного обслуговування автомобілів, методику обліку виконання технічного обслуговування у сервісній книжці автомобіля, технологію виконання операцій технічного обслуговування автомобілів із заміною оливи, планового і інспекційного технічного обслуговування і операції додаткових робіт.

Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів і нафтогазового технологічного транспорту : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” та робочої програми навчальної дисципліни.

Технічна експлуатація автомобілів


Дмитренко, В. С. Технічна експлуатація автомобілів : лабораторний практикум / В. С. Дмитренко. - 2-ге вид., з доп. і змінами. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Лабораторний практикум містить зміст матеріалу з технічної експлуатації, обслуговування і супутнього поточного ремонту автомобілів, способи зберігання автомобілів і технічного майна, а також теоретичні положення, мету і зміст роботи, обладнання робочого місця, порядок виконання робіт, обробка результатів та складання звіту. Призначений для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт.

Пасажирські автотранспортні засоби


Дикун, Т. В. Пасажирські автотранспортні засоби : методичні вказівки / Т. В. Дикун, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 16 с.

Методичні вказівки містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем для самостійної роботи з дисципліни “Пасажирські автотранспортні засоби”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved