slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок

Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок : метод. рекомендації. Ч. ІІ / Л. К. Поліщук, Т. В. Скрипин, Я. В. Василишин [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 45 с.

Методичні рекомендації для курсу «Архітектурне проектування». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.120101 «Архітектура будівель і споруд» напряму 6.060102 “Архітектура“. Призначені для використання студентами денної форми навчання.

Архітектурне проектування. Рекреаційні споруди та комплекси

Архітектурне проектування. Рекреаційні споруди та комплекси : метод. рекомендації. Ч. ІV / Т. В. Скрипин, Л. К. Поліщук, Я. В. Василишин [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 49 с.

Методичні рекомендації для курсу «Архітектурне проектування», частина IV. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.120101 «Архітектура будівель і споруд» напряму 6.060102 “Архітектура“. Призначені для використання студентами денної форми навчання.

Використання кінодокументів у навчальному процесі

Лащук, М. С. Використання кінодокументів у навчальному процесі : метод. вказівки / М. С. Лащук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 45 с.

Методичні вказівки охоплюють основні етапи роботи з кінофільмом. Це, в першу чергу, поетапні блоки завдань дослідження окремих кінофрагментів фільмів, на прикладі фільму „Erin Brockowich”. Структура проведення таких типових занять у ВНЗ містить вступне слово викладача, короткий тематичний словник, різні завдання для контролю розуміння кінофрагмента та творчі завдання для домашнього виконання. Методичні вказівки включають в себе також англійський словник типової побутової лексики американців.

Комплексна діагностико-діяльнісна методика контролю якості навчання студентів

Комплексна діагностико-діяльнісна методика контролю якості навчання студентів / В. В. Сушанко, Т. А. Алексєєнко, Є. В. Нємкова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, ЧНУ, 2004. - 57 с.

Методика розроблена на основі результатів спільних досліджень, проведених в ЧНУ та ІФНТУНГ. Може бути використана для контролю і діагностики якості та результатів навчання студентів з наступним прийняттям більш обґрунтованого управлінського рішення з оптимізації педагогічної системи ВНЗ, спеціальності, вивчення групи дисциплін чи окремої дисципліни.

Пcихологія і педагогіка

Джура, О. Д. Пcихологія і педагогіка : метод. вказівки / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 206 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчального курсу «Психологія і педагогіка», рекомендовані студентам першого курсу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», усіх форм навчання. Структура вказівок містить програму навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки щодо самостійного вивчення тем, тестові завдання для самоконтролю, індивідуальні завдання творчого характеру, психологічні тести та методики, словники категорій і понять психології та педагогіки.

Науково-дослідна робота студентів. Практикум

Кісіль, І. С. Науково-дослідна робота студентів. Практикум : методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання курсової роботи / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 14 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання курсової роботи складені згідно з програмою дисципліни "Науково–дослідна робота студентів" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.051003 – спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при підготовці до виконання практичних занять і виконання курсової роботи з вказаної дисципліни студентами 5-го курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved