slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Українсько-німецький словник-мінімум з нафтової промисловості


Ріба, О. М. Українсько-німецький словник-мінімум з нафтової промисловості / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Українсько-німецький словник-мінімум містить терміни та вислови, що стосуються нафтової промисловості: розвідка та розробка родовищ, буріння, експлуатація свердловин, транспортування та переробка. Призначено для студентів 5 курсу спеціальності “Переклад” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020303 – спеціаліст денної форми навчання, аспірантів технічних спеціальностей, викладачів, перекладачів.

Тексти із завданнями для розвитку усної мовної навички з другої іноземної мови (німецька мова)


Ріба, О. М. Тексти із завданнями для розвитку усної мовної навички з другої іноземної мови (німецька мова) / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 34 с.

Тексти із завданнями для розвитку усної мовної навички з другої іноземної мови розроблено на основі робочих програм дисципліни “Практичний курс і переклад другої іноземної мови”. Навчальний матеріал ґрунтується на використанні комунікативного підходу, ефективного при формуванні розмовних навичок. Лексико-граматичні вправи супроводжує лексичний матеріал, підібраний з урахуванням сучасних реалій Німеччини і Австрії. Завдання для самостійної роботи дадуть змогу творчо використати уже отримані теоретичні завдання.

Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови


Ріба, О. М. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови : методичні матеріали / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 83 с.

Методичні матеріали для студентів IV курсу денної форми навчання розроблено на основі робочої програми дисципліни “Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови”.

Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)


Ріба, О. М. Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) : тести для студентів I-ІІ курсу / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 34 с.

Тести для студентів спеціальності “Переклад” денної форми навчання, які мають загальну підготовку та засвоїли початковий курс нормативної практичної граматики німецької мови.

Диктанти з другої іноземної мови


Ріба, О. М. Диктанти з другої іноземної мови / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 29 с.

Диктанти з другої іноземної мови для студентів I, II курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з другої іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Основи мовної комунікації


П'ятничко, Б. П. Основи мовної комунікації : конспект лекцій / Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Даний курс лекцій розкриває теоретичні положення з проблем лінгвістичних основ комунікації, знайомить з немовними категоріями та поняттями процесу комунікації і робить спробу показати методи та шляхи їх реалізації у мовному процесі. Крім того, конспект лекцій, який подано німецькою мовою, містить також мету вивчення даної дисципліни та перелік рекомендованих джерел, що є необхідними для вивчення даного курсу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved