slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Організація та проведення змагань з метання

Слезко, В. М. Організація та проведення змагань з метання : метод. вказівки / В. М. Слезко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 25 с. -

Методична вказівка висвітлює основні пункти правил змагань, обов’язки учасників змагань, капітанів команд, роботу суддівської колегії. Чітко висвітлено правила змагань з метань: метання диска, метання молота, метання списа, штовхання ядра. Подані ілюстрації секторів для усіх вище перечислених видів змагань з легкої атлетики. Методичні вказівки є актуальними та корисними для спортсменів та осіб, які починають займатися такими видами легкої атлетики як метання списа, молота, диска та штовхання ядра, що дасть змогу молодим спортсменам краще зрозуміти, які вимоги ставляться перед ними.

Взаємозв'язок впровадження досягнень науково-технічного прогресу та спортивних результатів у плаванні

Симоненко, Г. М. Взаємозв'язок впровадження досягнень науково-технічного прогресу та спортивних результатів у плаванні : метод. вказівки / Г. М. Симоненко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять характеристику росту спортивних результатів у плаванні, вимоги до плавальних костюмів та тренажерів для силової підготовки плавців. Відповідають програмі навчальної дисципліни «Плавання» і підготовлені згідно з вимогами МОНМС України. Призначені для студентів І-ІV курсів всіх напрямів підготовки.

Навчання техніки плавання

Симоненко, Г. М. Навчання техніки плавання : методичні вказівки / Г. М. Симоненко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 18 с.

Методична розробка “Навчання техніки плавання” розрахована на студентів всіх курсів і спеціальностей.

Фізична культура при міопії високого ступеня

Полянський, І. М. Фізична культура при міопії високого ступеня : метод. рекомендації / І. М. Полянський, В. М. Улізько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 20 с.

Методичні рекомендації містять комплекси вправ, які спрямованні на покращення стану здоров'я студентів спеціального медичного відділення при міопії високого ступеня. Методичні рекомендації також можуть бути використані різними верствами населення, які мають проблему короткозорості різного ступеня.

Тактика і техніка гри в гандбол

Пелех, Л. С. Тактика і техніка гри в гандбол : методичні вказівки / Л. С. Пелех. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 52 c.

Методичні вказівки призначений для використання студентами всіх спеціальностей. Детально описані методи техніки і тактики навчання. Багато інформації наведено щодо тренувального процесу гандболістів із наведеними вправами.

Історія розвитку гандболу

Пелех, Л. С. Історія розвитку гандболу : метод. вказівки / Л. С. Пелех. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 19 с.

Дані методичні вказівки розроблені згідно програми фізичного виховання до теоретичної частини і призначені для використання викладачами у проведенні занять з фізичного виховання із студентами всіх спеціальностей. Наведені коротко дані по історії та розвитку гандболу в Україні та на Івано-Франківщині. Більш детально описані досягнення жіночої збірної на Олімпіаді у Греції 2004 р. Перераховані теоретичні вимоги до викладеного матеріалу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved