slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Історія розвитку настільного тенісу

Улізько, В. М. Історія розвитку настільного тенісу : курс лекцій / В. М. Улізько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей вищих навчальних закладів технічного профілю. У лекціях розкриті питання історії розвитку настільного тенісу на Україні, аналіз техніки гри, обладнання місця і правила змагань, міжнародна федерація з тенісу та видатні спортсмени минулих літ та сьогодення.

Комплекси завдань для вирішення окремих задач різного направлення на заняттях з обраного виду спорту та спеціальної плавальної підготовки

Ткачук, В. М. Комплекси завдань для вирішення окремих задач різного направлення на заняттях з обраного виду спорту та спеціальної плавальної підготовки : метод. вказівки / В. М. Ткачук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 60 с.

Методичні вказівки розширюють руховий діапазон плавця, посилюють присущу плаванню моторність, що в кінцевому підсумку значно покращують ефективність технічного вдосконалення плавання, рекомендовані вправи можуть застосовуватися на погляд тренера-викладача, в тренуванні плавців найрізноманітнішої кваліфікації, від новачків до досвідчених майстрів.

Організація та проведення змагань з метання

Слезко, В. М. Організація та проведення змагань з метання : метод. вказівки / В. М. Слезко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 25 с. -

Методична вказівка висвітлює основні пункти правил змагань, обов’язки учасників змагань, капітанів команд, роботу суддівської колегії. Чітко висвітлено правила змагань з метань: метання диска, метання молота, метання списа, штовхання ядра. Подані ілюстрації секторів для усіх вище перечислених видів змагань з легкої атлетики. Методичні вказівки є актуальними та корисними для спортсменів та осіб, які починають займатися такими видами легкої атлетики як метання списа, молота, диска та штовхання ядра, що дасть змогу молодим спортсменам краще зрозуміти, які вимоги ставляться перед ними.

Взаємозв'язок впровадження досягнень науково-технічного прогресу та спортивних результатів у плаванні

Симоненко, Г. М. Взаємозв'язок впровадження досягнень науково-технічного прогресу та спортивних результатів у плаванні : метод. вказівки / Г. М. Симоненко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 33 с.

Методичні вказівки містять характеристику росту спортивних результатів у плаванні, вимоги до плавальних костюмів та тренажерів для силової підготовки плавців. Відповідають програмі навчальної дисципліни «Плавання» і підготовлені згідно з вимогами МОНМС України. Призначені для студентів І-ІV курсів всіх напрямів підготовки.

Навчання техніки плавання

Симоненко, Г. М. Навчання техніки плавання : методичні вказівки / Г. М. Симоненко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 18 с.

Методична розробка “Навчання техніки плавання” розрахована на студентів всіх курсів і спеціальностей.

Фізична культура при міопії високого ступеня

Полянський, І. М. Фізична культура при міопії високого ступеня : метод. рекомендації / І. М. Полянський, В. М. Улізько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 20 с.

Методичні рекомендації містять комплекси вправ, які спрямованні на покращення стану здоров'я студентів спеціального медичного відділення при міопії високого ступеня. Методичні рекомендації також можуть бути використані різними верствами населення, які мають проблему короткозорості різного ступеня.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved