slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Тактика і техніка гри в гандбол

Пелех, Л. С. Тактика і техніка гри в гандбол : методичні вказівки / Л. С. Пелех. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 52 c.

Методичні вказівки призначений для використання студентами всіх спеціальностей. Детально описані методи техніки і тактики навчання. Багато інформації наведено щодо тренувального процесу гандболістів із наведеними вправами.

Історія розвитку гандболу

Пелех, Л. С. Історія розвитку гандболу : метод. вказівки / Л. С. Пелех. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 19 с.

Дані методичні вказівки розроблені згідно програми фізичного виховання до теоретичної частини і призначені для використання викладачами у проведенні занять з фізичного виховання із студентами всіх спеціальностей. Наведені коротко дані по історії та розвитку гандболу в Україні та на Івано-Франківщині. Більш детально описані досягнення жіночої збірної на Олімпіаді у Греції 2004 р. Перераховані теоретичні вимоги до викладеного матеріалу.

Дихальна гімнастика для студентів спеціально медичних груп

Насадюк, І. І. Дихальна гімнастика для студентів спеціально медичних груп : метод. вказівки / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 35 с.

Методичні вказівки призначений для студентів всіх спеціальностей та працівників сфери фізичної культури. В цій роботі розкриті питання що до дихальноі гімнастики для студентів спеціально медичних груп.

Лікувальна фізкультура при захворюваннях опорно рухового апарату

Насадюк, І. І. Лікувальна фізкультура при захворюваннях опорно рухового апарату : конспект лекцій / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 22 с.

Конспект лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей та працівників сфери фізичної культури. В цій роботі розкриті питання що до різноманітних вправ при лікуванні опорно - рухового апарату людини.

Тестування у фізичному вихованні

Насадюк, І. І. Тестування у фізичному вихованні : метод.вказівки / І. І. Насадюк. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 44 с

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, людей що займаються оздоровчою фізичною культурою. У методичних вказівках представлені тести оцінювання різнобічних сторін як фізичного стану організму так і антропометричних даних, фізичної працездатності.

Методичні вказівки з курсу "Фізичне виховання" до розділу "Використання спеціально-підготовчих вправ при навчанні техніки легкоатлетичних видів"

Методичні вказівки з курсу "Фізичне виховання" до розділу "Використання спеціально-підготовчих вправ при навчанні техніки легкоатлетичних видів" / Файчак І.І., Файчак Р.Ф., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 22 с.

У методичних вказівках дається коротка характеристика техніки легкоатлетичних видів і перелік спеціально-підготовчих врпав для оволодіння їх технікою. Методичні вказівки розраховані на викладачів і тренерів з легкої атлетики, вони допоможуть швидко і досконально навчати техніки легкоатлетичних видів включенх в учбову програму для студентів з спеціалізації “Легка атлетика”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved