slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Методична розробка для збірної команди з баскетболу

Гунько, О. П. Методична розробка для збірної команди з баскетболу / О. П. Гунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 17 с.

Вправи являються єдиним методом засвоєння елементів гри або повторенням до тих пір, поки не виробиться бажаний навик і це буде основним при удосконаленні кидків на точність. Існує багато різних вправ, але кожний тренер може придумати і свої власні. Більшість тренерів використовують ідентичні вправи, але в кожного тренера є і свої власні улюблені які він частіше всього використовує.

Технічна підготовка борців вільного стилю

Гупан, В. С. Технічна підготовка борців вільного стилю : методичні вказівки / В. С. Гупан, І. М. Станкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 29 с.

Дані методичні вказівки відображають технічну підготовку борців вільного стилю, що виявляються у рухальній здатності, необхідній в умовах змагальної боротьби, і призначені для студентів всіх спеціальностей.

Фізична підготовка борця

Гупан, В. С. Фізична підготовка борця : методичні вказівки / В. С. Гупан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 44 с.

Фізичною підготовкою борця прийнято називати виховання його фізичних якостей, що виявляються у рухальній здатності, необхідній в умовах змагальної боротьби. Специфічний зміст фізичної підготовки складає виховання силових та швидкісних здібностей, витривалості та гнучкості.

Біг на середні дистанції

Гресько, Я. Д. Біг на середні дистанції : Методичні рекомендації / Я. Д. Гресько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 40 с.

Методичні рекомендації призначені для практичних занять зі студентами вищих навчальних закладів технічного профілю, всіх спеціальностей призначений для підвищення загальної витривалості студентів. Дані рекомендації призначені для студентів всіх спеціальностей.

Основи фізичного розвитку волейболіста

Вовк, С. Д. Основи фізичного розвитку волейболіста : метод. вказівки / С. Д. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 26 с.

В даних методичних вказівках описані комплекси загально-розвивальних вправ для розвитку фізичних якостей волейболіста. Призначені для викладачів, які працюють зі студентами спеціалізації «Волейбол».

Основи методики суддівства гри волейбол

Вовк, С. Д. Основи методики суддівства гри волейбол : методичні вказівки / С. Д. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для використання викладачами у проведенні занять з фізичного виховання та студентів всіх спеціальностей. Наведені основні методичні вимоги до суддівства гри волейбол. Більш детально описані функції першого, другого та лінійних суддів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved