slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Англійська мова. Контрольні роботи з ділової англійської мови


Савчин, Н. Б. Англійська мова. Контрольні роботи з ділової англійської мови / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 101 с.

Дані методичні вказівки призначені для студентів документо-інформаційного менеджменту рівня Upper Intermediate заочної форми навчання, які вже мають загальну підготовку з економіки, менеджменту, маркетингу та засвоїли курс нормативної практичної граматики англійської мови.

Практикум з перекладознавства


Савчин, Н. Б. Практикум з перекладознавства : навч.-метод. комплекс / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 13 с.

Навчально-методичний комплекс з практикуму з перекладознавства для студентів спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з курсу «Практикум з перекладознавства» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Тести з практичного курсу основної іноземної мови


Савчин, Н. Б. Тести з практичного курсу основної іноземної мови / Н. Б. Савчин, Г. П. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 с.

Тести з практичного курсу основної іноземної мови для студентів ІІ курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових контрольних робіт та програм з курсу «Практичний курс основної іноземної мови» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення


Савчин, Н. Б. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення / Н. Б. Савчин, Г. П. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 86 с. -

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з курсу «Практичний курс основної іноземної мови» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Друга іноземна мова


Ріба, О. М. Друга іноземна мова : методичні вказівки для самостійної роботи / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні матеріали для самостійної роботи розроблено на основі робочих програм дисципліни “Друга іноземна мова. Практичний курс і переклад”. Навчальний матеріал, який організовано за тематичним циклом “Wirtschaft”, служить підвищенню фахового мовного рівня та кращому розумінню категорій ринкової економіки. Наведено ряд термінів, які часто трапляються у німецькій економічній літературі. Призначено для студентів 3-5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 – філологія спеціальності “Переклад” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020303 – спеціаліст.

Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованого машинобудування.


Палінчак, О. А. Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованого машинобудування. = Еnglish for mechanical computer-aided design : практикум з англійської мови / О. А. Палінчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 198 с.

Практикум призначений для студентів технічних ВНЗ, які навчаються на механіко-технологічному факультеті, та для всіх інших спеціалістів, що працюють в галузі комп’ютеризованого машинобудування. Мета практикуму – розвиток навичок читання та усного мовлення на базі технічної літератури з фаху.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved