slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Проектування конструкції та кріплення свердловин. Курсове проектування


Тершак, Б. А. Проектування конструкції та кріплення свердловин. Курсове проектування : метод. вказівки / Б. А. Тершак, О. Б. Марцинків, І. І. Витвицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 19 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми курсу «Проектування конструкції та кріплення свердловин» для спеціальності «Буріння нафтових і газових свердловин», затвердженої 30 серпня 2002 року, і призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Закінчування свердловин. Курсове проектування


Коцкулич, Я. С. Закінчування свердловин. Курсове проектування : метод. вказівки / Я. С. Коцкулич, М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 19 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми дисципліни «Закінчування свердловин» для спеціальності «Буріння нафтових і газових свердловин», затвердженою 30 серпня 2001 року, і призначені для допомоги студентам при виконанні курсового проекту.

Системи верхнього привода в бурових установках


Крижанівський, Є. І. Системи верхнього привода в бурових установках : аналіт. огляд параметрів і конструкцій / Є. І. Крижанівський, Ю. В. Міронов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 56 с.

В роботі розглянуто призначення, будову, конструкцію, комплектність, монтаж і основні параметри серійних систем верхнього привода американського і російського виробництва з електричними і гідрооб’ємними силовими вертлюгами, якими комплектують установки для буріння свердловин на нафту і газ на акваторіях і на суходолі. Розроблено класифікацію систем верхнього привода за конструктивними ознаками, висвітлено сферу їх доцільного застосування, переваги, які забезпечує їх використання. Проведено дослідження технічних показників, встановлено оцінки технічного рівня систем верхнього привода.

Дослідження нафтових свердловин і пластів


Попадюк, Р. М. Дослідження нафтових свердловин і пластів : методичні вказівки / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 8 с.

В методичних вказівках приводиться мета і завдання курсу, основна та додаткова література, робоча програма курсу. Даються вихідні дані для виконання домашніх та контрольних робіт і методика та послідовність проведення розрахунків. Методичні вказівки виконані згідно існуючих вимог та стандартів як до змісту, так і до їх оформлення і послужать посібником при вивченні дисципліни студентами спеціальності “Видобування нафти і газу” очної і заочної форми навчання.

Фізика нафтового і газового пласта


Соломчак, Я. В. Фізика нафтового і газового пласта : метод. вказівки / Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 32 с.

В методичних вказівках приведені мета і завдання курсу, теми і зміст лекційних та лабораторно-практичних занять з питаннями для перевірки засвоєного матеріалу, умовами контрольного завдання за варіантами та вказівки щодо виконання кожної з задач. Приводиться рейтингова система оцінювання знань студентів.

Підземний ремонт свердловин


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин : підручник: у 4 ч. Ч. 1 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 465 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що застосовуються під час підземного ремонту. Подано перспективи і напрямки вдосконалення існуючих та розробки нових технологій і технічних засобів ремонту свердловин. Теоретичні та практичні положення доповнено прикладами розв’язування основних інженерних задач.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved