slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи будівництва трубопроводів


Мартинюк, О. Т. Основи будівництва трубопроводів : практикум / О. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 47 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Основи будівництва трубопроводів”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом, який затверджений учбово-методичним об'єднанням з вищої нафтогазової освіти 29 листопада 1989 р. за спеціальністю 7.090308 “Проектування, спорудження і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Інфраструктура і режими експлуатації систем нафтогазопостачання України


Возняк, М. П. Інфраструктура і режими експлуатації систем нафтогазопостачання України. : навч. посіб. / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 175 с.

Навчальний посібник містить характеристику інфраструктури системи нафтопостачання України. В ньому детально розглянуто структуру НАК “Нафтогаз України” і її підрозділів. Особливу увагу приділено ВАТ “Укртранснафта” та ДК “Укртрансгаз”. У посібнику дається коротка характеристика нафтогазовим іноземним компаніям, що працюють в Україні. Наведено експортні та транзитні тарифи при транспортуванні нафти нафтопроводами України.

Автоматизація виробничих процесів транспорту нафти і газу


Автоматизація виробничих процесів транспорту нафти і газу : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 265 с.

У навчальному посібнику викладені основні поняття, диференціальні рівняння, передавальні функції, статичні і динамічні характеристики обєктів транспорту нафти і газу.

Автоматизація виробничих процесів видобутку нафти і газу


Автоматизація виробничих процесів видобутку нафти і газу : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 295 с.

У навчальному посібнику викладені основні поняття, визначення, диференціальні рівняння технологічних об’єктів видобування нафти і газу як об’єктів автоматичного керування. Проведено аналіз існуючих систем із схем автоматизації об’єктів нафтогазовидобування подані схеми систем автоматичного керування технологічними процесами видобування нафти, газу та їх підготовки.

Основи автоматизації виробничих процесів в бурінні


Основи автоматизації виробничих процесів в бурінні : метод. вказівки / Я. Р. Когуч, Л. М. Заміховський, І. Я. Фіняк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 70 с.

У методичних вказівках викладені основні поняття, визначення і принципи класифікації технологічних процесів як об’єктів автоматизації. Приводяться диференціальні рівняння типових динамічних ланок, їх моделей. Методи синтезу алгоритмів і систем курування процесом буріння із використанням мікропроцесорних засобів і сучасних технічних засобів контролю і управління.

Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів


Середюк, М. Д. Технологічні розрахунки газових мереж населених пунктів : навч. посіб. / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 183 с.

Навчальний посібник містить теоретичні основи та інженерні методи технологічного проектування та експлуатації газових мереж населених пунктів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved