slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Первинне розкриття та випробування продуктивних пластів


Сенюшкович, М. В. Первинне розкриття та випробування продуктивних пластів : конспект лекцій / М. В. Сенюшкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 267 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Первинне розкриття та випробування продуктивних пластів” для спеціальності 7.090306 – “Буріння” і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним для слухачів ІПО, які вирішили підвищити рівень своїх знань з технологічних процесів первинного розкриття та випробування продуктивних пластів.

Проектування експлуатації нафтових свердловин. У 2-х частинах


Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових свердловин. У 2-х частинах : підручник. Ч. 1 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 215 с.

У першій частині викладено теоретичні положення термодинаміки і гідрогазодинаміки усталених потоків однорідної рідини, газу та газорідинної суміші у вертикальних трубах. У другій частині розглянуто методики проектування фонтанної, газліфтної, штанговонасосної і відцентровонасосної експлуатацій свердловин з використанням кривих розподілу тиску вздовж потоку, а також оптимізацію роботи свердловин різних способів експлуатації. Висвітлено питання вибирання способу експлуатації свердловин.

Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів

Лісафін, В. П. Типові розрахунки процесів приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів : навч. посіб. / В. П. Лісафін, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 248 с.

У процесі транспортування, зберігання і відпуску нафтопродуктів виникають задачі розрахунку їх властивостей. Основні фізико-хімічні властивості нафтопродуктів, що впливають на технологію транспортування, виконання зливо-наливних операцій, зберігання – густина, в`язкість, випаровування, фракційний склад, теплоємність, теплопровідність, вибухо- і вогнебезпечність, діелектричні властивості.

Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу


Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу : навч. посіб. / О. І. Акульшин, О. О. Акульшин, В. С. Бойко [та ін.]. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 434 с.

У навчальному посібнику викладено основи теорії розробки нафтових і газових родовищ, описано геолого-фізичні особливості будови нафтогазопродуктивних пластів, висвітлено способи буріння та експлуатації нафтових і газових свердловин, показано методи підвищення продуктивності свердловин і нафтовилучення із пластів, подано характеристику основного обладнання для видобування, транспортування нафти і газу, а також методичні рекомендації щодо його вибору.

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Якимів, Й. В. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : курсове проектування / Й. В. Якимів, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2003. - 120 с.

Вказівки включають мету курсового проектування, тематику курсових проектів, організаційні аспекти курсового проектування, об’єм та зміст курсових проектів, характеристику процедури захисту курсових проектів. Особлива увага звернута на вимоги щодо оформлення пояснювальної записки і графічної частини курсового проекту у відповідності з чинним стандартом університету. Методичні вказівки містять графічні характеристики нафто- і газоперекачувального обладнання магістральних трубопроводів та інший довідковий матеріал, які необхідні для виконання курсового проекту.

Робоча програма другої виробничої практики


Васько, І. С. Робоча програма другої виробничої практики / І. С. Васько, В. І. Федрянич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з робочим навчальним планом для студентів спеціальності 7–090306 – “Буріння” і призначені для самостійної роботи в період проходження другої виробничої практики студентами денної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved