slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Математичне моделювання процесів газонафтопостачання


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : тестові завдання / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 101 с.

Методичні вказівки містять перелік контрольних запитань в тестовій формі для проведення захистів лабораторних занять і заліків з дисципліни “ Математичне моделювання процесів газонафтопостачання”. Тестові завдання розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Фізика нафтового і газового пласта


Соломчак, Я. В. Фізика нафтового і газового пласта : лабораторний практикум. Ч. 2 : Роботи №9-14 / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 82 с.

Частина 2 лабораторного практикуму призначена для студентів спеціальності "Видобування нафти і газу" і являє собою практичний посібник при вивченні дисципліни “Фізика нафтового і газового пласта”, а також для студентів інших спеціальностей при вивченні дисциплін “Розробка нафтових і газових родовищ”, ”Технологія видобування і підготовки нафти і газу”, “Технологічні процеси нафтогазо-видобутку”.

Введення в спеціальність


Сичов, Ю. С. Введення в спеціальність : лабораторний практикум / Ю. С. Сичов, І. І. Шостаківський, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 34 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Введення в спеціальність”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 6.0902 “Інженерна механіка” спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів


Костриба, І. В. Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів : практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 115 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Конструювання бурового і нафтогазопромислового обладнання та приладів”. Розроблений у відповідності з чинним в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки спеціалістів спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” (спеціалізація „Конструювання нафтогазо-промислового обладнання та приладів”). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Трубопровідний транспорт газу


Михалків, В. Б. Трубопровідний транспорт газу : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, В. К. Касперович, О. М. Сусак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 66 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Трубопровідний транспорт газу”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи і газонафтосховища”.

Математичне моделювання процесів газонафтопостачання


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 100 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “ Математичне моделювання процесів газонафтопостачання”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved