slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Бурові промивальні рідини спеціального призначення


Оринчак, М. І. Бурові промивальні рідини спеціального призначення : курсова робота / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 16 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу “Бурові промивальні рідини спеціального призначення для спеціальності 7.090306 – Буріння”, затвердженої 30 вересня 2002 р., і призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Лабораторний практикум


Лабораторний практикум / І. М. Ковбасюк, Б. А. Тершак, О. С. Бейзик [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 60 с.

Лабораторний практикум підготовлений відповідно до робочої програми дисципліни “Буріння нафтових і газових свердловин” для студентів спеціальності в «Видобування нафти і газу» і може бути рекомендований для вивчення студентами інших спеціальностей, яким читають дисципліну, для підготовки та виконання лабораторних робіт.

Введення в спеціальність


Середюк, М. Д. Введення в спеціальність : конспект лекцій / М. Д. Середюк, В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 180 с.

В конспекті лекцій описано характер обраної спеціальності, нормативну базу і особливості реалізації навчального процесу у вищому навчальному закладі, історію, фактичний стан і перспективи розвитку нафтогазової галузі в цілому, об’єкти транспорту, зберігання і спорудження нафти і газу, викладені вимоги щодо оформлення текстових документів та приблизна тематика рефератів.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : лаб. практикум / Й. В. Якимів, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 100 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (спеціалізації “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС” і “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів”).

Проектування технологій освоєння свердловин на морі


Яремійчук, Р. С. Проектування технологій освоєння свердловин на морі : лабораторний практикум / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 56 с.

Лабораторний практикум призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів вивчення курсу дисципліни. Розглянуто принципи проектування і методики розрахунків основних технологічних процесів, які використовуються при освоєнні свердловин.

Розробка нафтових і газових родовищ


Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ : курсове проектування / Д. О. Вольченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 25 с.

У методичних вказівках викладені питання організації курсового проектування, наведено зміст курсової роботи, подані рекомендації з її виконання і оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved