slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Моделювання і оптимізація систем керування


Борин, В. С. Моделювання і оптимізація систем керування : метод. вказівки / В. С. Борин, Т. О. Бербець, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми «Моделювання і оптимізація систем керування» і призначені для виконання контрольних робіт студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Основи синтезу систем керування об'єктами галузі


Борин, В. С. Основи синтезу систем керування об'єктами галузі : курсова робота / В. С. Борин, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 84 с.

Методичні вказівки складені у відповідності з програмою курсу “Основи синтезу автоматичних систем керування" і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Теорія автоматичного управління


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.2 : Моделювання, аналіз і синтез нелінійних САУ в середовищі MatLab / Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Теорія автоматичного управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Системи управління та автоматики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Теорія автоматичного управління


Добров, Є. Є. Теорія автоматичного управління : лабораторний практикум. Ч.1 : Моделювання, аналіз і синтез лінійних САУ в середовищах MatLab та VisSim / Є. Є. Добров, Л. О. Сав'юк, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 112 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Теорія автоматичного управління” для студентів спеціальності7.091401 – “Системи управління та автоматики”.

Вимірювальні перетворювачі


Романів, В. М. Вимірювальні перетворювачі : конспект лекцій / В. М. Романів, А. Г. Винничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 130 с.

Конспект лекцій призначений для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни “Вимірювальні перетворювачі” студентами спеціальності 7.091302(ВТ). У конспекті розглянуто фізичні принципи і методи перетворення у ПВП фізичних величин, використовувані в ПВП чутливі перетворювальні елементи, наведено типові та класифікаційні структурні схеми ПВП та їх вимірювальні кола. Висвітлено питання узгодження ПВП з іншими технічними пристроями вимірювальних приладів та автоматичних систем.

Інформаційно-вимірювальні комплекси


Вощинський, В. С. Інформаційно-вимірювальні комплекси : курсове проектування / В. С. Вощинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 29 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи студентами з дисципліни “Інформаційно-вимірювальні комплекси” спеціальності 7.091302 (ВТ). В них приведені варіанти завдань, схеми і описи об’єктів ІВК, також рекомендації, щодо розробки функціональних і структурних схем, алгоритмічної структури, схем зовнішніх з’єднань ІВК та розміщення засобів вимірювання в шафах. Розглянуті питання моделювання. ІВК та програмування контролерів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved