slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Магістерська робота


Копей, Б. В. Магістерська робота : методичні вказівки / Б. В. Копей, І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 29 с.

Вказівки містять методичні рекомендації з вибору теми, структури та змісту, оформлення, виконання і захисту магістерських робіт. Призначені для самостійної роботи при виконанні студентами денної і заочної форм навчання магістерських робіт, для слухачів ІПО, а також для викладачів кафедри морських нафтогазових технологій – керівників магістерських робіт.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : курсове проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 116 с.

Вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Прогресивні технології зберігання та розподілу газу


Середюк, М. Д. Прогресивні технології зберігання та розподілу газу : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 112 с.

Вказівки містять сучасні методики технологічних розрахунків процесів зберігання та розподілу газу у складних за структурою газотранспортних системах, а саме кільканиткових газопроводах, розподільних газопроводах, а також газопроводах, до яких під'єднані підземні сховища газу.

Технологічний моніторинг нафтопрвідних систем


Середюк, М. Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

Вказівки містять сучасні методики технологічних розрахунків складних за структурою нафтотранспортних системах, а саме: протяжних нафтопроводів з довільною кількістю насосних станцій, розгалужених нафтопроводів, нафтопроводів, що проходять у гірських місцевостях тощо. Зазначені методики дають змогу ефективно здійснювати технологічний моніторинг нафтопровідних систем.

Проектування та експлуатація нафтопроводів


Якимів, Й. В. Проектування та експлуатація нафтопроводів : курсове проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа». Можуть бути використані студентами денної та дистанційної форм навчання, слухачами інституту післядипломної освіти.

Газові мережі і газосховища


Середюк, М. Д. Газові мережі і газосховища : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Вказівки містять методику технологічних розрахунків процесів відбору газу із підземних сховищ газу, а також методику технологічного розрахунку трубопроводу для транспортування скраплених вуглеводневих газів. Наведені вихідні дані для виконання студентами розрахункових робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved