slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Навчальний посібник з курсу "Англійська мова"


Сащак, Н. І. Навчальний посібник з курсу "Англійська мова" / Н. І. Сащак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 68 с.

Завдання навчального посібника складаються з основних розділів. Кожен розділ складається з основного тексту (або декількох текстів), лексики, граматичних та лексико-граматичних вправ. Також є розділи, які включають діалоги, ігри та кросворди. Додаткові тексти розраховані на самостійне опанування студентами. Розроблені вправи охоплюють всі основні розділи вивчення мови і разом з творчими вправами сприяють розвитку навичок розуміння тексту та змоги викласти основний зміст.

Англійська мова


Савчин, Н. Б. Англійська мова : контрольні роботи / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

Контрольні роботи розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Іноземна мова (основна)». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», а також для студентів документно-інформаційного менеджменту рівня Intermediate – mid / - high І курсу заочної форми навчання, які мають загальну підготовку з практичної граматики англійської мови.

Англійська мова. Контрольні роботи з ділової англійської мови


Савчин, Н. Б. Англійська мова. Контрольні роботи з ділової англійської мови / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 101 с.

Дані методичні вказівки призначені для студентів документо-інформаційного менеджменту рівня Upper Intermediate заочної форми навчання, які вже мають загальну підготовку з економіки, менеджменту, маркетингу та засвоїли курс нормативної практичної граматики англійської мови.

Практикум з перекладознавства


Савчин, Н. Б. Практикум з перекладознавства : навч.-метод. комплекс / Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 13 с.

Навчально-методичний комплекс з практикуму з перекладознавства для студентів спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з курсу «Практикум з перекладознавства» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Тести з практичного курсу основної іноземної мови


Савчин, Н. Б. Тести з практичного курсу основної іноземної мови / Н. Б. Савчин, Г. П. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 с.

Тести з практичного курсу основної іноземної мови для студентів ІІ курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових контрольних робіт та програм з курсу «Практичний курс основної іноземної мови» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення


Савчин, Н. Б. Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення / Н. Б. Савчин, Г. П. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 86 с. -

Методичні вказівки з розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІ курсу спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з курсу «Практичний курс основної іноземної мови» для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved