slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Перекладацька практика

Дерді, Е. Т. Перекладацька практика : прогр. та метод. рек. / Е. Т. Дерді, О. І. Пришлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 c.

Програма та методичні рекомендації з перекладацької практики (англійська та українська мова) для студентів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм перекладацької практики з англійської мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

English Spelling

Дерді, Е. Т. English Spelling : методичні вказівки та завдання / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 c.

Методичні вказівки та завдання з англійської мови для навчання орфографії студентів I-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з англійської мови як основної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Історія основної іноземної мови

Дерді, Е. Т. Історія основної іноземної мови : навч.-метод. комплекс / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 c.

Навчально методичний комплекс з історії основної іноземної мови для студентів II курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з курсу історії основної іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

English is Tough Stuff

Дерді, Е. Т. English is Tough Stuff : метод. вказівки та завдання / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 43 c.

Методичні вказівки та завдання з англійської мови для навчання фразеологічному аспекту студентів I-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з англійської мови як основної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Англійська мова за професійним спрямуванням

Гринда, Ю. І. Англійська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для студентів курсу "Геодезія, картографія та землеустрій " / Ю. І. Гринда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів, які містять в собі уроки, що включають базовий лексичний матеріал, основний текст, запитання та лексико-граматичні вправи до нього, а також інші додаткові вправи, що сприяють розвитку навичок усного та письмового мовлення. Підготовлені завдання спрямовані на аудиторну, а також самостійну та індивідуальну роботу студентів. Текстовий матеріал супроводжується малюнками та схемами, які допомагають зробити його більш зрозумілим та унаочненим.

Англійська мова за професійним спрямуванням

Гриш, О. Д. Англійська мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки / О. Д. Гриш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 c.

Методичні вказівки призначені для студентів 1-2 курсів для розвитку і вдосконалення навичок професійно спрямованого спілкування англійською. Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів. Перший розділ містить в собі дві контрольні роботи, які, в свою чергу, містять в собі тексти і лексико-граматичні вправи до них. Додаткові тексти, які містяться в другому розділі, розраховані на самостійне опрацювання студентами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved