slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Друга іноземна мова


Ріба, О. М. Друга іноземна мова : методичні вказівки для самостійної роботи / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні матеріали для самостійної роботи розроблено на основі робочих програм дисципліни “Друга іноземна мова. Практичний курс і переклад”. Навчальний матеріал, який організовано за тематичним циклом “Wirtschaft”, служить підвищенню фахового мовного рівня та кращому розумінню категорій ринкової економіки. Наведено ряд термінів, які часто трапляються у німецькій економічній літературі. Призначено для студентів 3-5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 – філологія спеціальності “Переклад” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020303 – спеціаліст.

Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованого машинобудування.


Палінчак, О. А. Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованого машинобудування. = Еnglish for mechanical computer-aided design : практикум з англійської мови / О. А. Палінчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 198 с.

Практикум призначений для студентів технічних ВНЗ, які навчаються на механіко-технологічному факультеті, та для всіх інших спеціалістів, що працюють в галузі комп’ютеризованого машинобудування. Мета практикуму – розвиток навичок читання та усного мовлення на базі технічної літератури з фаху.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу


Онушканич, І. В. Практикум з основ усного та синхронного перекладу : промови та статті на економічному тематику. Ч.2 / І. В. Онушканич, Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 98 с.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу призначається для студентів IV та V курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів в усному та синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов чи статтей на економічну тематику.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу


Онушканич, І. В. Практикум з основ усного та синхронного перекладу : промови та статті на політичну тематику. Ч. 1 / І. В. Онушканич, Я. І. Швець. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 96 с.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу призначається для студентів IV та V курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів в усному та синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов чи статтей на політичну тематику.

Англійська мова


Онушканич, І. В. Англійська мова : методичні вказівки з дисципліни / І. В. Онушканич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 42 с.

Методичні вказівки з дисципліни (для викладачів та студентів спеціальності “Переклад”) мають на меті покращити знання про теоретичне підґрунтя використання відео та аудіо матеріалів в процесі навчання основної іноземної мови та перекладу студентів-перекладачів, а також надати приклади роботи з матеріалами даного формату.

Англійська мова. Практикум з основ усного та синхронного перекладу. (промови та статті на економічну тематику)


Онушканич, І. В. Англійська мова. Практикум з основ усного та синхронного перекладу. (промови та статті на економічну тематику). Ч. 2 / І. В. Онушканич, І. Я. Швець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 96 с.

Практикум з основ усного та синхронного перекладу призначається для студентів IV та V курсів спеціальності “Переклад” і має на меті удосконалити навички студентів в усному та синхронному перекладі, а також розширити словниковий запас студентів при опрацюванні промов чи статтей на економічну тематику.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved