slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Переддипломна практика


Якимів, Й. В. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації / Й. В. Якимів, В. Б. Михалків, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особлива увага звернута на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Переддипломна практика


Середюк, М. Д. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особлива увага звернута на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Виробнича практика


Возняк, М. П. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особливу увагу звернуто на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Магістерська робота


Копей, І. Б. Магістерська робота : методичні вказівки / І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 26 с.

Наведено вимоги до виконання та оформлення магістерських робіт студентами спеціальності „Обладнання нафтових і газових промислів”. Дано витяги з нормативних документів. Розроблено відповідно до робочих програм, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю „Обладнання нафтових і газових промислів” та освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

Основи морських нафтогазових технологій


Основи морських нафтогазових технологій : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, В. Р. Возний, С. О. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 178 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою вивчення курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів спеціальності “Видобування нафти і газу”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти морських нафтогазових технологій, починаючи від геолого-розвідувального процесу і закінчуючи видобуванням вуглеводнів на континентальному шельфі Чорного і Азовського морів з використанням новітніх технологій і технічних засобів.

Основи гірничого виробництва


Возний, В. Р. Основи гірничого виробництва : метод. вказівки до самостійної роботи / В. Р. Возний, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 46 с.

Методичні вказівки призначені для поглиблення- теоретичних знань студентами заочної форми навчання основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться у гірничому виробництві. Містять зміст дисципліни за темами, практичні завдання, питання для самоконтролю, питання для виконання домашньої контрольної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved