slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи побудови АСУ


Незамай, Б. С. Основи побудови АСУ : лаб. практикум / Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 36 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Основи побудови АСУ» та «Основи побудови АСУ об’єктів нафтогазового комплексу». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – “Системна інженерія”.

Електронні компоненти систем управління фірми "SIEMENS"


Николайчук, М. Я. Електронні компоненти систем управління фірми "SIEMENS" : лаб. практикум / М. Я. Николайчук, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Електронні компоненти систем управління фірми «SIEMENS»». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Методи і засоби діагностування об'єктів нафтогазового комплексу


Заміховський, Л. М. Методи і засоби діагностування об'єктів нафтогазового комплексу : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, В. П. Іванишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 61 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Методи і засоби діагностування об’єктів нафтогазового комплексу». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Методи і засоби діагностування об’єктів нафтогазового комплексу». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201– «Системна інженерія».

Автоматизація технологічних процесів


Кучмистенко, О. В. Автоматизація технологічних процесів : лаб. практикум / О. В. Кучмистенко, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 65 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050202 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Основи автоматизації виробничих процесів


Кучмистенко, О. В. Основи автоматизації виробничих процесів : лаб. практикум / О. В. Кучмистенко, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизації виробничих процесів». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050304 – «Нафтогазова справа».

Фаззі-логіка в системах автоматизації


Борин, В. С. Фаззі-логіка в системах автоматизації : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 98 с.

Методичні вказівки складено у відповідності з новим навчальним планом та освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів із напрямку підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Дані вказівки призначені для студентів з метою вивчення загальних принципів побудови і законів функціонування АСК. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved