slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Теорія інформації


Чигур, І. І. Теорія інформації : лаб. практикум / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 28 с.

У лабораторному практикумі містяться завдання та теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія інформації». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами : лаб. практикум / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

Методичні вказівки складено у відповідності з новим навчальним планом та освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів із напрямку підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Дані вказівки призначені для студентів з метою вивчення загальних принципів побудови і законів функціонування АСК. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Системний аналіз складних систем управління


Чигур, І. І. Системний аналіз складних систем управління : лаб. практикум / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 21 с.

У лабораторному практикумі містяться завдання та теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автоматичне управління


Борин, В. С. Автоматичне управління : лаб. практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 103 с.

Методичні вказівки складено у відповідності з новим навчальним планом та освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів із напрямку підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Дані вказівки призначені для студентів з метою вивчення загальних принципів побудови і законів функціонування АСК. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, М. І. Когутяк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.

Методичні вказівки складено згідно з Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і призначені для виконання дипломного проектування. У методичних вказівках містяться основні елементи для розроблення та оформлення дипломного проекту.

Теорія автоматичного управління. Використання сучасних програмних середовищ для створення моделей, аналізу та синтезу САУ при вивченні основ теорії автоматичного управління.


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління. Використання сучасних програмних середовищ для створення моделей, аналізу та синтезу САУ при вивченні основ теорії автоматичного управління. : метод.посібник. Ч.1 : Моделювання, аналіз та синтез лінійних САУ у середовищі MatLab 6.0. / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 77 с.

Посібник призначений для проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління” у середовищах інженерних і наукових додатків MATLAB, MatchCad, VisSim, MVS та MVTU. Посібник містить теоретичні основи і методичні приклади для виконання практичних занять або лабораторних робіт по основних розділах дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved