slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Спеціальні технологічні рідини


Оринчак, М. І. Спеціальні технологічні рідини : лаборатор. практикум / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 92 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Спеціальні технологічні рідини” напряму підготовки "Нафтогазова справа" спеціальності – "Буріння" і призначений для допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт.

Підземний ремонт свердловин. У 4-х частинах


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин. У 4-х частинах : підручник. Ч.4 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 310 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність виконання ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що застосовуються при підземному ремонті.

Освоєння свердловин на морі


Освоєння свердловин на морі : конспект лекцій / Я. М. Фем'як, Я. Я. Якимечко, В. Р. Возний, О. С. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 159 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою вивчення курсу “Проектування технологій освоєння свердловин на морі” для студентів спеціальності “Видобування нафти і газу”, спеціалізації “Морські нафтогазові технології”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти проектування технологій освоєння свердловин континентального шельфу Чорного і Азовського морів, використання новітніх технологій і технічних засобів для проведення освоєння свердловин на морі.

Технологія видобування нафти


Технологія видобування нафти : лабораторний практикум. Ч.2 / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, Р. М. Попадюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 104 с.

У лабораторному практикумі наведено 5 лабораторних робіт з описом їх мети, теоретичних положень з тем по даних роботах, обладнання і приладів, що використовуються в роботах, порядку їх проведення. Подано вказівки з підготовки до занять та оформлення звітів, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.

Спорудження магістральних трубопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 563 с.

Підручник містить теоретичні основи проектування та спорудження лінійної частини магістральних трубопроводів призначених для транспортування газу, нафти та продуктів їх переробки.

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Гідзяк, І. П. Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : конспект лекцій. Ч.3 / І. П. Гідзяк, М. І. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 291 с.

Конспекті лекцій містить методичні вказівки для вивчення, засвоєння та виконання практичних занять із дисципліни “Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах”. Розроблений у відповідності доіз робочоїю програмиою навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямком підготовки “Нафтогазова справа”, спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (спеціалізація “Спорудження газонафтопроводів і газонафтосховищ”).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved