slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації


Бербець, Т. О. Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації : метод. вказівки / Т. О. Бербець, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Методичні вказівки складено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації» і призначені для самостійної роботи під час вивчення даної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості : курс. проектування / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи з дисциплін «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості» та «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Основи побудови АСУ об'єктів нафтогазового комплексу


Незамай, Б. С. Основи побудови АСУ об'єктів нафтогазового комплексу : конспект лекцій / Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 61 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Основи побудови АСУ об’єктів нафтогазового комплексу". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – ”Системна інженерія”

Інформаційні системи


Незамай, Б. С. Інформаційні системи : конспект лекцій / Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Інформаційні системи". Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

У навчальному посібнику розглянуто блок змістовних модулів ПП-11 – теорія автоматичного управління спеціальними системами, які не розглядаються в типових підручниках з теорії автоматичного керування. Проаналізовано одно- і багатоконтурні системи, системи управління об’єктами з розподіленими параметрами, САК зі змінною структурою; наведені задачі та методи оптимального керування та методи ідентифікації об’єктів автоматизації; дана характеристика кінцевих автоматів та послідовності машин. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Системи передачі і обробки інформації у нафтогазовому комплексі


Николайчук, М. Я. Системи передачі і обробки інформації у нафтогазовому комплексі : лабораторний практикум / М. Я. Николайчук, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 55 с.

Лабораторний практикум містить основний матеріал, необхідний для організації, проведення і оформлення лабораторних робіт з дисципліни«Системи передачі і обробки інформації у нафтогазовому комплексі» Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved