slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Газові мережі та газосховища


Середюк, М. Д. Газові мережі та газосховища : курсове проектування / М. Д. Середюк, Л. Д. Пилипів. - 2-ге вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Методичні вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію самостійної роботи над курсовим проектом, тематику кусових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захисту курсових проектів.

Математичне моделювання процесів газонафтопостачання


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : конспект лекцій / В. Б. Михалків, Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки бакалаврів 6.050304 – “Нафтогазова справа”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання, а також слухачами інституту післядипломної освіти.

Нафтогазопромислове обладнання


Нафтогазопромислове обладнання : методичні вказівки / Б. В. Копей, Л. І. Романишин, І. Б. Копей, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 63 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни НГПО студентами денної і заочної форм навчання, а також для викладачів кафедр нафтогазового обладнання та морських нафтогазових технологій.

Дипломне проектування


Мосора, Ю. Р. Дипломне проектування : методичні вказівки / Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо: організації, проведення, контролю дипломного проектування, формування тематики дипломних проектів, їх структури та змісту, вимоги до оформлення та захисту дипломного проекту.

Бурове обладнання


Романишин, Л. І. Бурове обладнання : методичні вказівки / Л. І. Романишин, Ю. Р. Мосора, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи і виконання контрольних робіт студентами денної та заочної форм навчання, а також можуть бути використані слухачами на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів нафтогазової галузі.

Буріння на воду і тверді корисні копалини


Волобуєв, А. І. Буріння на воду і тверді корисні копалини : конспект лекцій / А. І. Волобуєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 200 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою дисципліни "Буріння на воду і тверді корисні копалини" для спеціальності "Буріння" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090306 - спеціаліст. Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved