slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Курсове проектування. Методичні вказівки з дисципліни "Проектування і експлуатація нафтопроводів і нафтобаз"


Курсове проектування. Методичні вказівки з дисципліни "Проектування і експлуатація нафтопроводів і нафтобаз" / Якимів Й.В., уклад. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1994. - 76 с.

Вказівки включають мету, тематику курсових проектів, рекомендації по їх оформленню та захисту, короткі методичні вказівки або виконанню курсового проекту, довідковий матеріал.

Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ


Возняк, М. П. Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ : методичні вказівки / М. П. Возняк. - іл., табл. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 45 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ". Вказівки містять загальні відомості про перекривальну арматуру, дається їх класифікація і пояснення основних конструктивних елементів арматури, описуються конструкції кранів.

Магістерська робота


Копей, Б. В. Магістерська робота : методичні вказівки / Б. В. Копей, І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 29 с.

Вказівки містять методичні рекомендації з вибору теми, структури та змісту, оформлення, виконання і захисту магістерських робіт. Призначені для самостійної роботи при виконанні студентами денної і заочної форм навчання магістерських робіт, для слухачів ІПО, а також для викладачів кафедри морських нафтогазових технологій – керівників магістерських робіт.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : курсове проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 116 с.

Вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Прогресивні технології зберігання та розподілу газу


Середюк, М. Д. Прогресивні технології зберігання та розподілу газу : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 112 с.

Вказівки містять сучасні методики технологічних розрахунків процесів зберігання та розподілу газу у складних за структурою газотранспортних системах, а саме кільканиткових газопроводах, розподільних газопроводах, а також газопроводах, до яких під'єднані підземні сховища газу.

Технологічний моніторинг нафтопрвідних систем


Середюк, М. Д. Технологічний моніторинг нафтопровідних систем : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

Вказівки містять сучасні методики технологічних розрахунків складних за структурою нафтотранспортних системах, а саме: протяжних нафтопроводів з довільною кількістю насосних станцій, розгалужених нафтопроводів, нафтопроводів, що проходять у гірських місцевостях тощо. Зазначені методики дають змогу ефективно здійснювати технологічний моніторинг нафтопровідних систем.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved