slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Дипломне проектування


Дипломне проектування : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, М. І. Когутяк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.

Методичні вказівки складено згідно з Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і призначені для виконання дипломного проектування. У методичних вказівках містяться основні елементи для розроблення та оформлення дипломного проекту.

Теорія автоматичного управління. Використання сучасних програмних середовищ для створення моделей, аналізу та синтезу САУ при вивченні основ теорії автоматичного управління.


Сав'юк, Л. О. Теорія автоматичного управління. Використання сучасних програмних середовищ для створення моделей, аналізу та синтезу САУ при вивченні основ теорії автоматичного управління. : метод.посібник. Ч.1 : Моделювання, аналіз та синтез лінійних САУ у середовищі MatLab 6.0. / Л. О. Сав'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 77 с.

Посібник призначений для проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління” у середовищах інженерних і наукових додатків MATLAB, MatchCad, VisSim, MVS та MVTU. Посібник містить теоретичні основи і методичні приклади для виконання практичних занять або лабораторних робіт по основних розділах дисципліни.

Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання


Кепещук, Т. В. Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання : лаб. практикум / Т. В. Кепещук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Метрологічне забезпечення цифрових засобів вимірювання ”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для студентів спеціальності 7.05100101(8.05100101) “Метрологія та вимірювальна техніка”.

Первинні вимірювальні перетворювачі


Романів, В. М. Первинні вимірювальні перетворювачі : метод. вказівки / В. М. Романів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для виконання самостійної роботи з дисципліни “Первинні вимірювальні перетворювачі ”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для студентів напряму 6.051001 “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”.

Автоматизація періодичних технологічних процесів


Автоматизація періодичних технологічних процесів : метод. вказівки / Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк, М. В. Шавранський [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 48 с.

Методичні вказівки складені до програми курсу “Автоматизація періодичних технологічних процесів” і призначені для студентів очної і заочної форми навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”

Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів


Семенцов, Г. Н. Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів : самостійна робота / Г. Н. Семенцов, В. В. Аверкієва, Р. Б. Діжак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 54 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми ”Основи автоматики і автоматизації технологічних процесів” і призначені для самостійної роботи студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”, “Буріння” і ”Видобування нафти і газу ”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved