slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Економіка підприємства


Економіка підприємства : метод. вказівки для виконання розрах. робіт / Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 47 с.

Стратегічне управління людським розвитком


Стратегічне управління людським розвитком : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. Я. Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 23 с.

Консолідована фінансова звітність


Консолідована фінансова звітність : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 74 с.

Методи та засоби випробувань та атестації


Методи та засоби випробувань та атестації : конспект лекцій / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 66 с.

Топографія та інженерна геодезія


Топографія та інженерна геодезія : підручник / П. І. Баран, М. П. Марущак. - К. : Знання України, 2015. - 463 с.

Поведінка споживача


Поведінка споживача : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 35 с.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved