slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Проектування та експлуатація нафтопроводів


Якимів, Й. В. Проектування та експлуатація нафтопроводів : курсове проектування / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа». Можуть бути використані студентами денної та дистанційної форм навчання, слухачами інституту післядипломної освіти.

Газові мережі і газосховища


Середюк, М. Д. Газові мережі і газосховища : метод. вказівки / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 30 с.

Вказівки містять методику технологічних розрахунків процесів відбору газу із підземних сховищ газу, а також методику технологічного розрахунку трубопроводу для транспортування скраплених вуглеводневих газів. Наведені вихідні дані для виконання студентами розрахункових робіт.

Проектування і експлуатація компресорних станцій


Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій : конспект лекцій / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 236 с.

У конспекті лекцій подані основи проектування, конструкції та розрахунки компресорних станцій магістральних газопроводів і підземних сховищ газу. Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища”, освітньо-кваліфікаційний рівень 7.090305 - спеціаліст, 8.090305 - магістр.

Проектування технологічних систем збору та підготовки нафти, газу і води


Попадюк, Р. М. Проектування технологічних систем збору та підготовки нафти, газу і води : конспект лекцій / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 125 с.

Конспект лекцій складається із 7 основних розділів та трьох додатків. Основними питаннями, які ґрунтовно висвітлені в конспекті лекцій є особливості проектування систем збору нафти і газу, їх внутрішньопромислового транспорту та промислової підготовки.

Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ


Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / Ю. В. Марчук, Я. Б. Тарко, М. О. Псюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 169 с.

Лабораторні роботи містять вивчення наземного гирлового обладнання нафтових і газових свердловин, обладнання свердловин, що експлуатуються штанговими насосними свердловинними установками, та глибинних і поверхневих приладів для вимірювання тисків і різниці тисків у свердловинах та викидних лініях. Описано принцип дії та конструкцію приладів для вимірювання рівнів рідини у свердловинах. Розглянуті також прилади та обладнання для спуску глибинних приладів у свердловину та прилади для обробки діаграм запису глибинних манометрів.

Буріння нафтових і газових свердловин


Ковбасюк, І. М. Буріння нафтових і газових свердловин : курсове проектування / І. М. Ковбасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Геологія". Подано мету курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику, структуру та зміст курсового проекту. Наведено структуру пояснювальної записки, методичні вказівки щодо змісту та розроблення окремих розділів, вимоги щодо оформлення проекту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved