slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи прийняття технологічних рішень в бурінні


Мислюк, М. А. Основи прийняття технологічних рішень в бурінні : метод. вказівки / М. А. Мислюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 34 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою дисципліни «Основи прийняття технологічних рішень в бурінні» для магістрів спеціальності 8.05030103 – Буріння свердловин, призначені для надання допомоги при вивченні дисципліни магістрами денної і заочної форм навчання.

Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз


Чернова, О. Т. Спорудження та ремонт газосховищ і нафтобаз : курс. проектування / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

Методичні вказівки включають: мету і завдання курсового проектування, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особливу увагу звернено на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.

Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин


Лях, М. М. Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин : лаб. практикум / М. М. Лях, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 90 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин" містить мету і завдання, теоретичні відомості, порядок виконання та контрольні запитання до кожного лабораторного заняття.

Буріння нафтових і газових свердловин


Коцкулич, Я. С. Буріння нафтових і газових свердловин : підручник / Я. С. Коцкулич, Я. М. Кочкодан. - Коломия : ВІК, 1999. - 504 с.

Подані відомості про історію розвитку буріння, поняття про способи буріння свердловин і цикл їх будівництва. Розглянуті гірничо-геологічні умови буріння, кріплення та освоєння свердловин. Описано породоруйнівний та бурильний інструмент, режими буріння, промивальні рідини, устаткування для буріння, промивання та цементування свердловин. Подані основні правила техніки безпеки, охорони надр та довкілля.

Механіка руйнування гірських порід


Механіка руйнування гірських порід : конспект лекцій / Волобуев А.І., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1996. - 92 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу "Механіка руйнування гірських порід" для спеціальності 7.00.03.09 - буріння нафтових і газових свердловин, затвердженої і призначеної для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання; може бути використаний студентами небурових спеціальностей при вивченні розділу "Механіка руйнування гірських порід".

Розробка та експлуатація нафтових родовищ


Купер, І. М. Розробка та експлуатація нафтових родовищ : курс. проектування / І. М. Купер, Л. Б. Мороз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 21 с.

Курсове проектування містить задачі та перелік завдань курсових проектів, методичні вказівки щодо виконання, оформлення, здачі і захисту курсового проекту, а також перелік рекомендованих джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved