slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи ремонту автотранспортних засобів


Богатчук, І. М. Основи ремонту автотранспортних засобів : лабораторний практикум. Ч.2 / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 132 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою курсу “Основи ремонту автотранспортних засобів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, яка розроблена на основі навчального плану затвердженого Радою університету 24 червня 1999 року. Лабораторний практикум призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Навчально-методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу "Філософія"


Навчально-методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу "Філософія" / Криштопа В.І., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 132 с.

Навчально-методичні вказівки тематично і змістовно наближені до стандарту типової програми з нормативного курсу "філософія" для вузів України.

Філософія


Скальська, Д. М. Філософія : конспект лекцій / Д. М. Скальська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

The lectures compendium is composed in accordance with the “Philosophy” course curriculum for second-year foreign students majoring in 6.050201 - “System engineering” and third-year students majoring in 6.050304 - “Petroleum Engineering”. It comprises 9 topics, 16 lectures and a list of recommended literature. Each topic is followed by knowledge assessment questions, list of topics for research papers and reports.

Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування"


Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування" / Будуйкевич Н.Ф., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 19 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни “Етика ділового спілкування” призначені для студентів ІІ курсу заочної форми навчання. Мета вказівок ознайомити студентів із завданнями, програмою, питаннями і документами, які виносяться на залік з курсу “Етика ділового спілкування”.

Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування"


Коваль, П. М. Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування" / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 47 с.

Конспект лекцій складено згідно з навчальною програмою курсу “ Етика ділового спілкування ” і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Етика ділового спілкування


Будуйкевич, Н. Ф. Етика ділового спілкування : конспект лекцій / Н. Ф. Будуйкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 142 с.

Пропонований конспект лекцій у систематизованому вигляді знайомить з різноманітними аспектами ділового спілкування, моральною культурою спілкування та службовим етикетом, добором способів ділового спілкування, проблемами проведення ділових нарад, етикою та етикетом у діловому спілкуванні з іноземцями. Конспект лекцій призначений для студентів, аспірантів, викладачів, менеджерів, а також для всіх, сфера діяльності яких пов’язана з діловим спілкуванням.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved