slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Естетика


Коваль, П. М. Естетика : конспект лекцій / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 66 с.

В конспект лекцій входить вісім тем які націлені на пізнання основних естетичних концепцій і функцій. В темах розкриваються види мистецтва та їхні напрями і періоди розвитку із давніх давен до наших часів.

Перлини розуму і серця


Перлини розуму і серця : збірник влучних висловлювань / Пахомов В.М., укладач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 320 с.

Збірник містить крилаті вирази і поетичні фрази майже 350 авторів, серед них найширше представлені висловиз Біблії, думки з творів Володимира Мономаха, Миколи Амосова, Ольги Дучимінської, Олександра Олеся, Антуана де Сент-Екзюпері, Василя Симоненката багатьох інших. Для студентів всіх спеціальностей, а насамперед для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність",для всіх, хто вивчає "Адміністративний менеджмент", "Етику ділового спілкування", "Естетику", Культурологію", "Логіку", "Риторику", "Українську мову (за професійним спрямуванням)", "Філософію".

Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи


Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, І. М. Клюфінська, Л. О. Книш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 252 с.

Для роботи над спеціальною літературою читачам пропонується українсько-французько-англійський (понад 15 тисяч слів) словник геологічних, геофізичних і нафтогазопромислових термінів, у якому французьку та англійську лексику подано за напрямами: загальна і нафтова геологія, польова і нафтогазопромислова геофізика, буріння розвідувальних і нафтогазовидобувних свердловин, розробка родовищ нафти і газу та нафтове обладнання.

Французька мова


Клюфінська, І. М. Французька мова : метод. вказівки / І. М. Клюфінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 188 с.

Методичні вказівки містять текстовий матеріал, складений на базі оригінальної частково адаптованої технічної літератури французькою мовою. Мета методичних вказівок — розвивати у студентів навички роботи з автентичною фаховою літературою, а саме: читання, перекладу та засвоєння лексичного матеріалу за фахом. До кожного розділу подано основні завдання для роботи з текстами, контрольні запитання та фаховий термінологічний тлумачний словник. Методичні вказівки можуть бути використані для самостійної роботи студентів при вивченні французької мови.

Контрольні роботи з французької мови


Клюфінська, І. М. Контрольні роботи з французької мови : метод. вказівки для самостійної роботи / І. М. Клюфінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 80 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи рекомендовані студентам всіх спеціальностей І-V курсів факультету навчання без відриву від виробництва.

Lecture economique


Клюфінська, І. М. Lecture economique : навч. посіб. для читання з курсу франц.мови.Ч.2. / І. М. Клюфінська. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 56 с.

Навчальний посібник складено згідно з “Типовою програмою з іноземних мов для неспеціальних факультетів Львівського регіону”, затвердженою на засіданні опорної кафедри іноземних мов Львівського регіону 24 травня 1993 р., протокол №9. Мета посібника – розвиток навичок читання та усного мовлення на базі автентичних матеріалів фахового спрямування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved