slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Системи мікропроцесорного керування


Смаглюк, А. К. Системи мікропроцесорного керування : лабораторний практикум / А. К. Смаглюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.

У практикумі наведено основні дані про системи числення, принципи програмування мікропроцесора та мікроконтролера. Розроблено завдання та контрольні запитання до кожної практичної роботи.

Комп'ютерна графіка в менеджменті


Тарас, І. П. Комп'ютерна графіка в менеджменті : лаборатор. практикум / І. П. Тарас, О. Б. Борецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 48 с. -

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Комп’ютерна графіка в менеджменті” для студентів напряму підготовки 6.030601 – “Менеджмент”. Практикум містить стислі теоретичні відомості та завдання до виконання лабораторних робіт.

Цифрова обробка сигналів


Євчук, О. В. Цифрова обробка сигналів : конспект лекцій / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 135 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Цифрова обробка сигналів”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Мікропроцесорні пристрої


Ровінський, В. А. Мікропроцесорні пристрої : конспект лекцій / В. А. Ровінський, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 133 с.

Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни “Мікропроцесорні пристрої”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Цифрова обробка сигналів


Левицький, І. Т. Цифрова обробка сигналів : лабораториний практикум / І. Т. Левицький, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Цифрова обробка сигналів”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Інформаційна діяльність у фінансово-економічній сфері


Гривнак, Б. Л. Інформаційна діяльність у фінансово-економічній сфері : метод. вказівки / Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до практичних занять. Крім того, у методичних вказівках міститься перелік питань та вимоги до оформлення аудиторних контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, а також перелік питань, які виносяться на залік. У кінці методичних рекомендацій подано перелік рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved