slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Гідзяк, І. П. Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : практикум. Ч. 2 / І. П. Гідзяк, І. І. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 219 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Газонафтопроводи та газонафтосховища". (спеціалізація "Спорудження газонафтопроводів і газонафтосховищ").

Спорудження магістральних трубопроводів


Дорошенко, Я. В. Спорудження магістральних трубопроводів : Лабораторний практикум / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 65 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Спорудження магістральних трубопроводів”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050304 "Нафтогазова справа". Може бути використаний студентами денної та заочної і дистанційної форм навчання.

Нафтогазова механіка


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 96 с.

У роботі подані загальні положення, що вивчаються даною дисципліною, та її зв'язок з іншими дисциплінами, стан нафтогазовидобувної галузі та проблеми нафтогазовидобутку.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : конспект лекцій. Ч. 1 / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 117 с.

Конспект лекцій містить опис машин та обладнання, які використовуються при фонтанному і механізованих способах (газліфтному та з використанням обладнання установки ЕВН) експлуатації нафтових і газових свердловин з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. За змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми з дисципліни. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки бакалаврів „Нафтогазова справа”.

Підземний ремонт свердловин


Тарко, Я. Б. Підземний ремонт свердловин : методичні вказівки / Я. Б. Тарко, Р. Ф. Лагуш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

У методичних вказівках наведено мету та завдання курсу, теми та зміст лекційних і практичних занять з питаннями для самоперевірки, матеріал для самостійної та індивідуальної роботи, завдання розрахункових та контрольних робіт з варіантами. Наведено приклад іспитового тестового завдання та рейтингова оцінка знань студентів.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 95 c.

Викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу, процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження. Подано приклади розв’язування задач графічним і аналітичним методами, у т. ч. з використанням ПЕОМ, а також умови задач для самостійного розв’язування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved