slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи нафтогазової справи


Шостаківський, І. І. Основи нафтогазової справи : лабораторний практикум. Модуль 4 : Основи нафтогазових технологій / І. І. Шостаківський, С. І. Гладкий, І. Д. Лівак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з четвертого модуля “Основи нафтогазових технологій” дисципліни “Основи нафтогазової справи”. Розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" спеціальності “Обладнання нафтових і газових промислів” та робочою програмою навчальної дисципліни.

Підземний ремонт свердловин


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин : підручник у 4-х частинах. Ч.3 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 809 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин і весь комплекс ремонтних робіт. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, технологічні схеми і технології робіт як традиційними, так і новітніми методами (колтюбінг), їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що використовуються при підземному ремонті.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 c.

Викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу , процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження. Подано приклади розв’язання задач графічним і аналітичним методами, у т. ч. із використанням ПЕОМ, а також умови задач для самостійного розв’язування.

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : курсова робота / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання курсової роботи, розрахункові формули для виконання обчислень, пов’язаних з розробкою заходів з ліквідації та запобігання поглинань. Призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи.

Технологія буріння нафтових і газових свердловин


Кочкодан, Я. М. Технологія буріння нафтових і газових свердловин : підручник. Ч. 1 : Породоруйнівний інструмент / Я. М. Кочкодан. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 205 с.

Підручник «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Технологія буріння нафтових і газових свердловин». У першій частині підручника висвітлені питання конструктивних особливостей лопатевих, шарошкових, твердосплавних, алмазних, полікристалічних, колонкових доліт та породоруйнівного інструменту спеціального призначення. Наводиться методика вибору доліт, а також рекомендації з їх експлуатації.

Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ


Возняк, М. П. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ : лаборатор. практикум / М. П. Возняк, Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 86 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ". Вказівки містять лабораторні роботи, які дозволяють студенту набути навички дослідження та побудови реальних характеристик насосів залежно від чинників, які впливають на ці характеристики, а також вивчити конструктивні особливості основного устаткування нафтогазопроводів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved