slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Збірник задач з підземного ремонту свердловин


Бойко, В. С. Збірник задач з підземного ремонту свердловин : навч. посіб. / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 57 с.

У відповідності з програмою навчальної дисципліни "Підземний ремонт свердловин" подано основні задачі, які пов'язані з плануванням й організацією підземного (поточного і капітального) ремонту свердловин, підготовчим і завершальним комплексами робіт (глушіння, освоєння тощо), підбором обладнання та інструменту і їх експлуатацією, запобіганням утворення і усунення піщаних корків (пробок), відкладів органічних і неорганічних речовин, газогідратів, ремонтно-ізоляційними і ремонтно-лагодильними роботами, комплексом робіт, пов'язаних з бурінням, поворотними роботами, аварійно-ловильними роботами і які доводиться вирішувати фахівцеві у практичній діяльності.

Закінчування свердловин


Закінчування свердловин : практикум / Я. С. Коцкулич, М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 130 с.

Практикум складено згідно з програмою дисципліни "Закінчування свердловин" для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, що навчаються за напрямком підготовки нафтогазова справа (спеціальність "Буріння та освоєння нафтових і газових свердловин"). Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання курсового проекту з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачми ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Переддипломна практика


Якимів, Й. В. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації / Й. В. Якимів, В. Б. Михалків, Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особлива увага звернута на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Переддипломна практика


Середюк, М. Д. Переддипломна практика : програма та методичні рекомендації / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особлива увага звернута на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Виробнича практика


Возняк, М. П. Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.

Вказівки включають: мету і завдання практики, організацію проведення практики, програму практики та календарний графік проходження практики. Особливу увагу звернуто на вимоги до звітності та підведення підсумків практики.

Магістерська робота


Копей, І. Б. Магістерська робота : методичні вказівки / І. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 26 с.

Наведено вимоги до виконання та оформлення магістерських робіт студентами спеціальності „Обладнання нафтових і газових промислів”. Дано витяги з нормативних документів. Розроблено відповідно до робочих програм, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю „Обладнання нафтових і газових промислів” та освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved