slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи технології буріння свердловин


Чудик, І. І. Основи технології буріння свердловин : практикум / І. І. Чудик, М. М. Слепко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 37 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни “Основи технології буріння свердловин”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - “Нафтогазова справа” і може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення дисципліни “Технологія буріння нафтових і газових свердловин”.

Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ : курс. проектування / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 80 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Буріння нафтових і газових свердловин


Буріння нафтових і газових свердловин : конспект лекцій / Я. С. Коцкулич, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, І. І. Чудик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 189 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмами курсів “Буріння нафтових і газових свердловин” і “Основи технології буріння” для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.050304 – "Нафтогазова справа" та 6.040103 – "Геологія" і призначений для надання методичної допомоги при вивченні дисциплін студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним виробничникам при виникненні питань з цієї галузі..

Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні


Волобуєв, А. І. Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні : конспект лекцій / А. І. Волобуєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмою дисципліни "Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Буріння свердловин" (освітньо-кваліфікаційний рівень 7.090306 – спеціаліст). Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної т заочної форм навчання і слухачами ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння".

Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання : лаб. робота / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 16 с.

Розроблена лабораторна робота відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання» і є складовою частиною її лабораторного курсу. Призначена для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа"

Нафтогазопромислові машини і комплекси


Костриба, І. В. Нафтогазопромислові машини і комплекси : лаб. робота / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Розроблена лабораторна робота відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Нафтогазопромислові машини і комплекси» і є складовою частиною її лабораторного курсу. Призначена для підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності «Обладнання нафтових і газових промислів».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved