slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : лаборатор. практикум / І. М. Богатчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ". Лабораторний практикум рекомендований для студентів денної та дистанційної форм навчання технічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : практикум / І. М. Богатчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.

Практикум призначений для допомоги студентам напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" при виконанні практичних робіт з дисципліни "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів ". Практикум рекомендований для студентів денної та дистанційної форм навчання технічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Основи ремонту автотранспортних засобів


Богатчук, І. М. Основи ремонту автотранспортних засобів : методичні вказівки / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 22 с.

Методичні вказівки містять програму з контрольними питаннями для самостійного вивчення курсу “Основи ремонту автотранспортних засобів”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю ”Автомобілі та автомобільне господарство”. Призначені для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 6.070106 “Автомобільний транспорт ”- бакалавр денної та заочної форм навчання.

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів


Богатчук, І. М. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : лабораторний практикум / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 93 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Основи технології виробництва та ремонту автомобілів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, навчальний план якої ухвалений вченою Радою університету від 25 березня 2009 р., протокол № 03/477. В практикумі наведено 9 лабораторних робіт, описані мета роботи, обладнання робочого місця, зміст роботи, теоретичні положення, порядок виконання роботи, обробка результатів та складання звіту. Лабораторний практикум призначений для підготовки інженерів-механіків фаху “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Основи ремонту автотранспортних засобів


Богатчук, І. М. Основи ремонту автотранспортних засобів : лабораторний практикум. Ч.1 / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 58с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою курсу “Основи ремонту автотранспортних засобів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, яка розроблена на основі навчального плану затвердженого Радою університету 24 червня 1999 року. Лабораторний практикум призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Основи ремонту автотранспортних засобів


Богатчук, І. М. Основи ремонту автотранспортних засобів : лабораторний практикум. Ч.2 / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 132 с.

Лабораторний практикум складений згідно з робочою програмою курсу “Основи ремонту автотранспортних засобів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”, яка розроблена на основі навчального плану затвердженого Радою університету 24 червня 1999 року. Лабораторний практикум призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved