slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи морських нафтогазових технологій


Основи морських нафтогазових технологій : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, В. Р. Возний, С. О. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 178 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою вивчення курсу “Основи нафтогазової справи” для студентів спеціальності “Видобування нафти і газу”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти морських нафтогазових технологій, починаючи від геолого-розвідувального процесу і закінчуючи видобуванням вуглеводнів на континентальному шельфі Чорного і Азовського морів з використанням новітніх технологій і технічних засобів.

Основи гірничого виробництва


Возний, В. Р. Основи гірничого виробництва : метод. вказівки до самостійної роботи / В. Р. Возний, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 46 с.

Методичні вказівки призначені для поглиблення- теоретичних знань студентами заочної форми навчання основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться у гірничому виробництві. Містять зміст дисципліни за темами, практичні завдання, питання для самоконтролю, питання для виконання домашньої контрольної роботи.

Спеціальні технологічні рідини


Оринчак, М. І. Спеціальні технологічні рідини : лаборатор. практикум / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 92 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Спеціальні технологічні рідини” напряму підготовки "Нафтогазова справа" спеціальності – "Буріння" і призначений для допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт.

Підземний ремонт свердловин. У 4-х частинах


Бойко, В. С. Підземний ремонт свердловин. У 4-х частинах : підручник. Ч.4 / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 310 с.

Викладено основи процесів підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин. Розглянуто причини і фізичну суть явищ, що зумовлюють необхідність виконання ремонтних робіт, планування і організацію підземного ремонту, фізичну і технологічну суть процесів ремонту, їх аналітичний опис і аналіз. Висвітлено технічне забезпечення і технологічні матеріали, що застосовуються при підземному ремонті.

Освоєння свердловин на морі


Освоєння свердловин на морі : конспект лекцій / Я. М. Фем'як, Я. Я. Якимечко, В. Р. Возний, О. С. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 159 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою вивчення курсу “Проектування технологій освоєння свердловин на морі” для студентів спеціальності “Видобування нафти і газу”, спеціалізації “Морські нафтогазові технології”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти проектування технологій освоєння свердловин континентального шельфу Чорного і Азовського морів, використання новітніх технологій і технічних засобів для проведення освоєння свердловин на морі.

Технологія видобування нафти


Технологія видобування нафти : лабораторний практикум. Ч.2 / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, Р. М. Попадюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 104 с.

У лабораторному практикумі наведено 5 лабораторних робіт з описом їх мети, теоретичних положень з тем по даних роботах, обладнання і приладів, що використовуються в роботах, порядку їх проведення. Подано вказівки з підготовки до занять та оформлення звітів, контрольні запитання та список рекомендованої літератури.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved