slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання


Пахомов, В. М. Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання : Варіант 1 / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 40 c.

Слухач заочних підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за час навчання виконує п’ять письмових робіт з української мови. Кожна робота виконується в окремому зошиті.

Тлумачний словник з ділового українського мовлення


Пахомов, В. М. Тлумачний словник з ділового українського мовлення / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 156 с.

Словник містить тлумачення понад 2100 термінів, які найчастіше вживаються в діловому українському мовленні. Видання охоплює пояснення переважної більшості назв видів і підвидів документів, а також понять, які вживаються в архівній справі, діловодстві, документознавстві, лексиці інших дисциплін, які пов’язані з документом, з діловим українським мовленням. Для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" усіх форм навчання.

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 358 с.

Посібник знайомить з різноманітними аспектами писемного і усного ділового мовлення, зокрема розглядаються питання самостійної роботи з літературою і документами; значення мови і мовлення в житті людини; культури мовлення; стилів сучасної української літературної мови; найважливіших видів документів, їх класифікації, складання і оформлення; публічного виступу, його підготовки і виголошення. Висвітлюються також вимоги до документів, до культури усного і писемного мовлення, до мовленнєвого етикету українського народу, основні зміни в "Українському правописі".

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 358 с.

Ділова українська мова є складовою гуманітарної підготовки студентів, майбутніх фахівців. Мета дисципліни – сприяти підготовці грамотних, висококваліфікованих спеціалістів, їх умінню вільно володіти діловим мовленням (усним і писемним), користуватися ним у різних сферах діяльності, особливо в офіційно-діловій, науковій.

Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна"


Методичні вказівки і збірник текстів для самостійного опрацювання до курсу "Українська мова як іноземна" : для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей / Будуйкевич Н.Ф., Пахомов В.М., Титова М.В., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 с.

Збірник текстів розмовних тем та методичних порад з української мови для викладачів та студентів-іноземців.

Методичні вказівки з курсу "Ділова українська мова" за темою "Складання й оформлення документів"


Методичні вказівки з курсу "Ділова українська мова" за темою "Складання й оформлення документів" : для студентів І курсу всіх спеціальностей / Пахомов В.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 43 с.

Методичні вказівки з курсу “Ділова українська мова” за темою “Складання й оформлення документів” для студентів І курсу всіх спеціальностей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved