slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ділове українське мовлення


Пахомов, В. М. Ділове українське мовлення : метод. довідк. посібник / В. М. Пахомов. - 2-е вид., перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2006. - 100 с.

Значна увага приділена писемному мовленню, його особливостям, складенню і оформленню документів, основним вимогам до мови ділового тексту. Посібник подає чималий ілюстративний матеріал окремих труднощів у діловому мовленні, словничок ненормативних слів і словосполучень та їх нормативних відповідників в українській мові. Завершує посібник значний за обсягом список використаної та рекомендованої літератури.

Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Ділова українська мова"


Пахомов, В. М. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Ділова українська мова" : для студентів всіх спеціальностей / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. - 21 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни “Ділова українська мова” призначені для студентів I курсу заочної форми навчання. Мета вказівок ознайомити студентів з цілями і завданнями, програмою, питаннями і документами, які виносяться на іспит (залік) з курсу “Ділова українська мова”.

Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання


Пахомов, В. М. Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання : Варіант 1 / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 40 c.

Слухач заочних підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за час навчання виконує п’ять письмових робіт з української мови. Кожна робота виконується в окремому зошиті.

Тлумачний словник з ділового українського мовлення


Пахомов, В. М. Тлумачний словник з ділового українського мовлення / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 156 с.

Словник містить тлумачення понад 2100 термінів, які найчастіше вживаються в діловому українському мовленні. Видання охоплює пояснення переважної більшості назв видів і підвидів документів, а також понять, які вживаються в архівній справі, діловодстві, документознавстві, лексиці інших дисциплін, які пов’язані з документом, з діловим українським мовленням. Для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" усіх форм навчання.

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 358 с.

Посібник знайомить з різноманітними аспектами писемного і усного ділового мовлення, зокрема розглядаються питання самостійної роботи з літературою і документами; значення мови і мовлення в житті людини; культури мовлення; стилів сучасної української літературної мови; найважливіших видів документів, їх класифікації, складання і оформлення; публічного виступу, його підготовки і виголошення. Висвітлюються також вимоги до документів, до культури усного і писемного мовлення, до мовленнєвого етикету українського народу, основні зміни в "Українському правописі".

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 358 с.

Ділова українська мова є складовою гуманітарної підготовки студентів, майбутніх фахівців. Мета дисципліни – сприяти підготовці грамотних, висококваліфікованих спеціалістів, їх умінню вільно володіти діловим мовленням (усним і писемним), користуватися ним у різних сферах діяльності, особливо в офіційно-діловій, науковій.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved