slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Іноземна мова


Соломчак, Т. В. Іноземна мова : метод. вказівки / Т. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 50 с.

Методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни «Іноземна мова» (англійська). Методичні вказівки складаються з двох розділів. Перший розділ включає тексти з серією комунікативних та граматичних вправ, які сприяють розвитку та вдосконаленню навичок усного та письмового мовлення у вивченні англійської мови. До другого розділу входять тексти, що дозволяють перевірити глибину і якість засвоєного матеріалу.

Англійська мова для геофізиків


Соломчак, Н. Ф. Англійська мова для геофізиків : практикум з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, О. В. Шевченко, О. М. Карпенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 103 с.

Практикум призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Геофізика". Практикум складається з 10 розділів, що містять тексти фахового спрямування, термінологічний словник до них та вправи. Завдання та тести для самоконтролю охоплюють весь матеріал практикуму. У додатках подано таблиці символів, що використовуються у геофізичних дослідженнях свердловин та у нафтогазовій петрофізиці.

English for Oil and Gas Engineers


Соломчак, Н. Ф. English for Oil and Gas Engineers : навч. посіб. / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 213 с.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів напряму підготовки -"Нафтогазова справа". 6 частин навчального посібника містять тексти фахового спрямування, вправи до них та тестові завдання. Навчальний посібник має предметний покажчик та докладний термінологічний словник до кожної частини.

A beginner's course in english for oil and gas drilling


Соломчак, Н. Ф. A beginner's course in english for oil and gas drilling : навч. посіб. з англійської мови / Н. Ф. Соломчак, І. І. Озарко, Н. В. Мойсеєнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 207 c.

Навчальний посібник призначений для розвитку навичок спілкування англійською мовою за фахом студентів першого курсу напрямів підготовки "Системна інженерія", "Програмна інженерія" і "Комп'ютерна інженерія".

Англійська мова


Соломчак, Н. Ф. Англійська мова : метод. вказівки / Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 59 с. -

Методичні вказівки є частиною комплексу посібників з англійської мови як другої іноземної, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному освоєнню професійно спрямованих тем, передбачених навчальною програмою. Методичні вказівки призначені для студентів 2 курсу очної, заочної та дистанційної форм навчання для розвитку і вдосконалення навичок професійно спрямованого спілкування англійською.

Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності


Сахневич, І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності : метод. вказівки / І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 127 с.

Практикум призначений для студентів I-IV курсів технічних спеціальностей і підпорядкований завданням самостійного оволодіння навичками медіакомпетентності в процесі роботи над найпоширенішими серед молоді навчальними медіазасобами: друкованими та Інтернет-газетами і журналами; Інтернет-сайтами; новинами як основою інформаційних повідомлень; художніми та документальними фільмами. Практикум може використовуватися викладачами і учнями ліцеїв та гімназій технічного спрямування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved