slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Філософія


Скальська, Д. М. Філософія : конспект лекцій / Д. М. Скальська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

The lectures compendium is composed in accordance with the “Philosophy” course curriculum for second-year foreign students majoring in 6.050201 - “System engineering” and third-year students majoring in 6.050304 - “Petroleum Engineering”. It comprises 9 topics, 16 lectures and a list of recommended literature. Each topic is followed by knowledge assessment questions, list of topics for research papers and reports.

Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування"


Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування" / Будуйкевич Н.Ф., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 19 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни “Етика ділового спілкування” призначені для студентів ІІ курсу заочної форми навчання. Мета вказівок ознайомити студентів із завданнями, програмою, питаннями і документами, які виносяться на залік з курсу “Етика ділового спілкування”.

Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування"


Коваль, П. М. Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування" / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 47 с.

Конспект лекцій складено згідно з навчальною програмою курсу “ Етика ділового спілкування ” і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Етика ділового спілкування


Будуйкевич, Н. Ф. Етика ділового спілкування : конспект лекцій / Н. Ф. Будуйкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 142 с.

Пропонований конспект лекцій у систематизованому вигляді знайомить з різноманітними аспектами ділового спілкування, моральною культурою спілкування та службовим етикетом, добором способів ділового спілкування, проблемами проведення ділових нарад, етикою та етикетом у діловому спілкуванні з іноземцями. Конспект лекцій призначений для студентів, аспірантів, викладачів, менеджерів, а також для всіх, сфера діяльності яких пов’язана з діловим спілкуванням.

Естетика


Коваль, П. М. Естетика : конспект лекцій / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 66 с.

В конспект лекцій входить вісім тем які націлені на пізнання основних естетичних концепцій і функцій. В темах розкриваються види мистецтва та їхні напрями і періоди розвитку із давніх давен до наших часів.

Перлини розуму і серця


Перлини розуму і серця : збірник влучних висловлювань / Пахомов В.М., укладач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 320 с.

Збірник містить крилаті вирази і поетичні фрази майже 350 авторів, серед них найширше представлені висловиз Біблії, думки з творів Володимира Мономаха, Миколи Амосова, Ольги Дучимінської, Олександра Олеся, Антуана де Сент-Екзюпері, Василя Симоненката багатьох інших. Для студентів всіх спеціальностей, а насамперед для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність",для всіх, хто вивчає "Адміністративний менеджмент", "Етику ділового спілкування", "Естетику", Культурологію", "Логіку", "Риторику", "Українську мову (за професійним спрямуванням)", "Філософію".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved