slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Буріння нафтових і газових свердловин


Ковбасюк, І. М. Буріння нафтових і газових свердловин : конспект лекцій / І. М. Ковбасюк, Є. Р. Мрозек. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 174 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Буріння нафтових і газових свердловин” для спеціальності 6.070700 – “Геологія нафти і газу” і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання.

Бурові промивні рідини


Коцкулич, Я. С. Бурові промивні рідини : підручник / Я. С. Коцкулич, М. І. Оринчак, М. М. Оринчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 500 с.

Подані відомості про основні поняття та функції бурових промивних рідин. Розглянуті властивості, оптимальні величини домішок, переваги та недоліки хімічних реагентів, глинопорошків та обважнювачів, які використовуються при бурінні свердловин. Наведені основні властивості бурових промивних рідин, їх типи та умови застосування. Описані механізми для приготування, очистки та дегазації бурових промивних рідин. Виділені особливості технології промивання горизонтальних свердловин. Викладені правила охорони навколишнього середовища.

Проектування і спорудження міських і магістральних газопроводів


Грудз, Я. В. Проектування і спорудження міських і магістральних газопроводів : курсове проектування / Я. В. Грудз. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 56 с.

Вказівки включають мету курсового проектування, організаційні аспекти курсового проектування, характеристику пояснювальної записки, вимоги щодо оформлення курсового проекту, приблизну тематику курсових проектів, процедуру захисту. Методичні вказівки містять довідковий матеріал необхідний для виконання курсового проекту.

Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання


Костриба, І. В. Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 75 с.

Методичні вказівки формують основні вимоги до знань та умінь, які необхідні в процесі випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання. Містять зміст теоретичного матеріалу; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; норми, вимоги та рекомендації щодо випробування нафтогазового обладнання; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел.

Дослідження свердловин на морі


Фем'як, Я. М. Дослідження свердловин на морі : конспект лекцій / Я. М. Фем'як, В. Р. Возний, Я. Я. Якимечко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 288 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу “Дослідження свердловин на морі” для студентів бакалаврату спеціальності “Видобування нафти і газу”, спеціалізації “Морські нафтогазові технології”. Призначений для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто основні аспекти проведення досліджень свердловин континентального шельфу Чорного і Азовського морів, обробки отриманих результатів, технології і техніки проведення досліджень свердловин на морі.

Фізика нафтового і газового пласта


Соломчак, Я. В. Фізика нафтового і газового пласта : лабораторний практикум. Ч.1 : Роботи 1-8 / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк, В. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 94 с.

Частина 1 лабораторного практикуму з фізики нафтового і газового пласта призначена для студентів спеціальності «Видобування нафти і газу» і являє собою практичний посібник при вивченні дисципліни “Фізика нафтового і газового пласта”, а також для студентів інших спеціальностей при вивченні дисциплін “Розробка нафтових і газових родовищ”, ”Технологія видобування і підготовки нафти і газу”, “Технологічні процеси нафтогазовидобутку”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved