slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Англійська мова для користувачів ПК


Мельник, О. А. Англійська мова для користувачів ПК : практикум / О. А. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 148 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 – «Програмна інженерія».

English for mechanicai computer-aided design = Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованиого машинобудування

Мельник, О. А. English for mechanicai computer-aided design = Англійська мова для спеціалістів комп'ютеризованиого машинобудування : практикум / О. А. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 198 с.

Практикум призначений для студентів технічних ВНЗ, які навчаються на механіко-технологічному факультеті, та для всіх інших спеціалістів, що працюють в галузі комп'ютеризованого машинобудування. Мета практикуму - розвиток навичок читання та усного мовлення на базі технічної літератури з фаху.

Основи автоматизованих систем перекладу


Мельник, В. Д. Основи автоматизованих систем перекладу : навч.-метод. комплекс / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 с.

Навчально-методичний комплекс з основ автоматизованих систем перекладу для студентів спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з основ автоматизованих систем перекладу для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Практикум з ділової англійської мови (рівень Upper Intermediate)


Малик, Г. Д. Практикум з ділової англійської мови (рівень Upper Intermediate) / Г. Д. Малик, Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 94 с.

Практикум призначений для студентів документно-інформаційного менеджменту рівня Upper Intermediate денної форми навчання, які вже мають загальну підготовку з маркетингу та засвоїли курс нормативної практичної граматики англійської мови.

English Punctuation and Mechanics


Малик, Г. Д. English Punctuation and Mechanics = Практикум з пунктуації та орфографії англійської мови / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 106 с.

Мета практикуму – дати теоретичні відомості з усіх розділів сучасної пунктуації та орфографії англійської мови, а також виробити навики адекватного застосування теорії на практиці.

Test Your English


Малик, Г. Д. Test Your English : контрольні роботи з англійської мови / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 179 с.

Посібник “Test Your English” призначений для абітурієнтів, які вступатимуть на спеціальності “Переклад” та “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved