slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Виконавчі механізми і регулюючі органи


Виконавчі механізми і регулюючі органи : лабораторний практикум / М. І. Когутяк, Я. Р. Когуч, Т. О. Бербець [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 57 с.

Лабораторний практикум з курсу “Виконавчі механізми і регулюючі органи” напрямку підготовки 0925 – Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології для студентів спеціальності – “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Цифрові системи керування та обробки інформації


Чигур, І. І. Цифрові системи керування та обробки інформації : конспект лекцій / І. І. Чигур, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 62 с.

Конспект лекцій складено у відповідності з навчальним планом і програмою курсу “Цифрові системи керування та обробки інформації” і призначений для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”

Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості


Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, Я. В. Куровець, М. М. Дранчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 300 с.

У навчальному посібнику комплексно викладено питання автоматизації технологічних процесів буріння, видобування, транспортування, зберігання, нафти, газу і нафтопродуктів. Розглядаються принципи, технологічні основи, сучасні технології, технічні засоби та системи автоматизації технологічних процесів і об’єктів нафтогазового комплексу. Навчальний посібник призначений для студентів технічних вузів нафтогазового профілю, що навчаються за спеціальністю - “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Навчальний посібник з курсу "Автоматизація систем контролю"


Навчальний посібник з курсу "Автоматизація систем контролю" / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, І. І. Чигур, М. В. Шавранський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 98 с.

Навчальний посібник складено у відповідності з навчальним планом і програмою курсу “Автоматизовані системи контролю” і призначені для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами“. У навчальному посібнику розглядаються принципи побудови автоматизованих систем контролю, схеми їх реалізації для різних технологічних процесів, програмне та метрологічне забезпечення.

Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації


Когутяк, М. І. Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації. Ч. 1 : Автоматизовані системи керування технологічними процесами нафтогазової галузі / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 278 с.

У навчальному посібнику розглянуті загальні засади організації сучасних комп’ютерно-інтегрованих систем керування та детально проаналізований нижній рівень такої системи-автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП). На основі аналізу об’єктів нафтогазової галузі подана структура системи, розкриті функції, режими роботи та задачі , які вирішуються в АСК ТП. Приведена загальна характеристика апаратного та програмного забезпечення АСК ТП за напрямками SCADA-системи та DCS.

Виробнича практика зі спеціальної підготовки


Виробнича практика зі спеціальної підготовки : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 23 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для самостійної роботи при проходженні виробничої практики зі спеціальної підготовки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved