slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Стилістика основної іноземної мови


Малик, Г. Д. Стилістика основної іноземної мови : навч.-метод. комплекс / Г. Д. Малик, І. А. Сахневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 22 с.

Навчально методичний комплекс з стилістики для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з курсу стилістики для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Переклад ділового мовлення


Малик, Г. Д. Переклад ділового мовлення : навч.-метод. комплекс / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 19 с.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Переклад ділового мовлення” призначений для студентів 4-го курсу. У ньому визначено структуру, зміст і обсяг знань і навичок, що підлягають засвоєнню студентами, їх розподіл за видами занять. Складений згідно з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Переклад”, комплекс призначений для викладачів, які читають курс “ Переклад ділового мовлення ”, та студентів спеціальності “Переклад”.

Практикум з англійської мови


Малик, Г. Д. Практикум з англійської мови = Art and the arts. Ч. 8. / Г. Д. Малик, Л. Т. Романишин, Н. В. Чикирис. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 159 с.

Восьма частина комплексу навчальних посібників з практичного курсу англійської мови серії “Topics & Beyond” сконцентрована навколо розмовних тем “Music”, “The Importance of Music”, “Musical Instruments”, “Music Around the World”, “Opera”, “Opera Today”, “Ballet”, “Welcome to the World of Theatre”, “Theatres and Festivals in Great Britain”, “A Glimpse of the Theatre History”, “From the History of Cinema”, “Actors And Their Roles”, “Films That Became World Hits”, “Television”, “Television: Is it a Blessing or a Curse?”, “Television in Ukraine”, “TV’s Impact on the Younger Generation”, “Television in the USA”.

Посібник з англійської мови


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови = Have a Nice Journey / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 148 с.

Посібник є складовою частиною серії “EFL Topics & Beyond”. Лексичний матеріал сконцентрований навколо тем “Transport”, “Travelling”, “Going Abroad”, “Hotel”. Кожний розділ включає вокабуляр, навчальні тексти, вправи та невеликі за обсягом кривки творів англійської та американської художньої літератури. Для студентів рівня Intermediate-high / Upper-Intermediate

A Concise Guide to Textual Analysis


Малик, Г. Д. A Concise Guide to Textual Analysis : метод. рекомендації до аналізу тексту та особливостей його перекладу / Г. Д. Малик, М. В. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 61 c.

Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” у здійсненні аналізу тексту, який вони вибрали об’єктом дослідження курсової роботи з практичного курсу перекладу на третьому курсі.

Enjoying Literature


Манюк, О. Р. Ландшафтна екологія : лабораторний практикум / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Посібник складається з невеликих за обсягом творів англійської та американської художньої літератури та уривків з них, що створюють смислово завершений твір. Для студентів спеціальностей “Англійська мова”, “Переклад (англійська мова)” та “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved