slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність"


Малик, Г. Д. Методичні вказівки з "Англійської мови" для студ. спец. "Документознавство та інформаційна діяльність" / Г. Д. Малик, Л. Т. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 72 с.

Методичні вказівки складені на основі адаптованого художнього тексту Агати Крісті „Відповідь знає Еванс”.Методичні рекомендації мають на меті розвиток навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів другого курсу спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Посібник з англійської мови


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови = A Food & Shopping Tour. Ч.5 / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 162 с.

EFL TOPICS & BEYOND" is a textbook series that focuses on developing cross-cultural literacy through theme-based content instruction for EFL. It has been designed to meet the need for reading and information that allow Ukrainian students entry into the dialogue of the culture of English-speaking countries, mainly the U.S.A. and UK. The series includes readings covering broad-based topics presupposed by the Ukrainian national curriculum for EFL minors. The series consists of ten books, and each book is devoted to a common theme.

Посібник з англійської мови.


Малик, Г. Д. Посібник з англійської мови. = Let's Get Acquainted. Ч. 1 / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 193 с.

Перша частина комплексу навчальних посібників серії "EFL Topics & Beyond" призначенa для збагачення лексичного запасу, розвитку навичок аналітичного читання та вдосконалення навичок спілкування за розмовними темами “Biography", "Family Life”, “Character and Appearance”, “Friends and Acquaintances”, “Cross-Cultural Stereotypes and Diversity”, "Gender Stereotypes". Посібник рекомендований для студентів рівнів Intermediate-mid/ -high, проте частина матеріалу може бути використана для рівня Upper Intermediate.

Документознавство та інформаційна діяльність


Малик, Г. Д. Документознавство та інформаційна діяльність : метод. вказ. з навч.- переклад. практики / Г. Д. Малик, Т. О. Літовка, Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 33 с.

Методичні рекомендації з навчальної перекладацької практики для студентів спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" розроблена на основі типових програм з англійської/німецької мови для неспеціальних та спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність".

Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL

Лазарук, Г. І. Навчальний посібник з курсу "Англійська технічна мова". WINDOWS 2000 PROFESSIONAL / Г. І. Лазарук, Н. Ф. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 109 с.

Навчальний посібник є частиною комплексу посібників з англійської мови, мета яких – сприяти формуванню і розвитку навичок читання, перекладу й мовлення та практичному засвоєнню матеріалу, передбаченого навчальною програмою. Навчальний посібник призначений для студентів ІI - ІІІ курсів очної, заочної та екстернатної форм навчання для розвитку комунікативних навичок спілкування англійською мовою на матеріалі за фахом.

Навчальний посібник з англійської мови "Основи функціонального менеджменту"

Лазарук, Г. І. Навчальний посібник з англійської мови "Основи функціонального менеджменту" / Г. І. Лазарук, О. Ф. Сузік. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 98 с.

Даний посібник призначений для студентів 3-4 курсів економічних спеціальностей стаціонарної форми навчання. Основна мета даного посібника - забезпечити розвиток навичок і вмінь роботи з фаховою літературою за темами, які передбачені програмою з англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved