slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник


Проців, Г. Ф. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник : архітектура, туризм / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 103 с.

Навчальний посібник «Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник: архітектура, туризм» призначено для студентів напрямків підготовки «Будівництво і архітектура» та «Культура» за спеціальностями архітектура та туризм. Словник-довідник містить біля 2000 фахових термінів із зазначених дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Проців, Г. Ф. Німецька мова : метод. вказівки для виконання контрольних робіт / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 29 с.

Дані методичні вказівки“Контрольні роботи для студентів заочного і дистанційного навчання” призначені для студентів ІV курсу спеціальностей: автоматизоване управління технічними процесами, геологія нафти і газу, комп'ютерні системи та мережі, програмне забезпечення.

Німецька мова


Проців, Г. Ф. Німецька мова : метод. вказівки "Контрольні роботи для студ. заочного і дистанційного навчання" / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 25 с.

Дані методичні вказівки“Контрольні роботи для студентів заочного і дистанційного навчання”призначені для студентів ІІІ курсу спеціальностей АТП, ГНГ КС, ПЗ.

Німецька мова


Павлик, В. І. Німецька мова : практикум / В. І. Павлик. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Практикум розроблено відповідно до робочих програм для проведення практичних занять з дисципліни „Німецька мова”. Навчальний матеріал тісно пов’язаний з практичними задачами і завданнями, що стоять перед майбутніми інженерами. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами 6. 050701 – „Електротехніка та електротехнології” та 6. 051003 – „Приладобудування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Електрика. Методи неруйнівного контролю


Павлик, В. І. Електрика. Методи неруйнівного контролю : методичні вказівки / В. І. Павлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 79 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни містять інформацію необхідну для проведення практичних занять з дисципліни “Німецька мова”. Навчальний матеріал тісно пов'язаний з практичними задачами і завданнями, що стоять перед майбутніми інженерами спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” та “Прилади та системи неруйнівного контролю” та зорієнтовані на їх майбутню професійну діяльність. Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.

Умовний спосіб у німецькій мові


Павлишин, М. В. Умовний спосіб у німецькій мові : методичні вказівки / М. В. Павлишин, О. М. Гордій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 52 с.

Методичні вказівки висвітлюють одну з найскладніших тем німецької граматики- кон’юнктив. Розглядається утворення та вживання даного граматичного матеріалу у різноманітних мовних ситуаціях. Більшість вправ побудовано на прикладах оригінальної німецької літератури. Призначені для студентів немовних спеціальностей.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved