slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Інформаційні системи та телекомунікації


Іванюк, Н. І. Інформаційні системи та телекомунікації : лабораторний практикум / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 88 c.

Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Інформаційні системи та телекомунікації”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Основи теорії надійності і технічної діагностики систем


Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем : практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : Полум'я, 2008. - 108 с..

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Основи теорії надійності і технічної діагностики систем”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Системи управління і автоматики”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтогазовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси в нафтогазовій промисловості : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 165 с..

В даному конспекті лекцій систематизовано теоретичні та практичні методи метрологічної оцінки результатів вимірювань (прямих, опосередкованих, сукупних, сумісних) за паспортними даними ЗВТ, що входять до інформаційно-вимірювальних комплексів шляхом розрахункового сумування складових похибки, методи ідентифікації форм розподілів і шляхи підвищення точності, проектування ІВК для технологічних процесів в НГП. Розроблений у відповідності з робочими програмами навчальних дисциплін «Інформаційно-вимірювальні комплекси в НГП» та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями «Метрологія та вимірювальна техніка».

Основи проектування, монтажу та експлуатації систем автоматизації


Основи проектування, монтажу та експлуатації систем автоматизації : практикум / М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк, Т. О. Бербець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 140 с.

Практикум містить метод вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи проектування, монтажу та експлуатації систем автоматизації»для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами». Практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання

Переддипломна практика


Переддипломна практика / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, Я. Р. Когуч [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 36 с.

Переддипломну практику студенти п’ятого курсу спеціальності 7.0925 “Автоматизоване управління технологічними процесами” проходять протягом 4-х тижнів на передових підприємствах нафтогазовидобувного профілю, приладобудівної, хімічної, харчової, деревообробної промисловості та ін. згідно переліком, наведеним в Галузевому стандарті вищої освіти для вказаної вище спеціальності, а також в галузевих науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, інформаційно-обчислюючих центрах.

Дипломне проектування


Семенцов, Г. Н. Дипломне проектування : метод. вказівки / Г. Н. Семенцов, І. В. Воробйов, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 38 с.

Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам в процесі написання дипломного проекту при обґрунтуванні доцільності спроектованих пропозицій при розробці (вдосконаленню) систем автоматизації технологічних процесів і розрахунку їх економічної ефективності. В них визначені вимоги - (ціль, об’єм) і рекомендації (структура, порядок) до техніко-економічних розрахунків в дипломних проектах студентів спеціальності 7.092501 – автоматизоване управління технологічними процесами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved