slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник


Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 1010 с.

Навчальний посібник «Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник» призначений для студентів, аспірантів та викладачів технічних вузів, наукових співробітників, інженерів, перекладачів науково-технічної літератури. Словник містить близько 25000 німецьких та українських термінів з їх перекладом.

Німецька мова.


Німецька мова : підручник / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 436 с.

Читачеві пропонується підручник, підготовлений відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних факультетів та згідно з вимогами теорії та практики надання знань в сфері технічних наук німецькою мовою. Мета підручника – активне засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, сприяння розвитку навичок усного мовлення, розвиток у студентів навичок читання і перекладу фахової літератури німецькою мовою, сприйняття на слух інформації та вміння письмово викласти суть проблеми і своє ставлення до неї.

План і програма з другої іноземної мови та перекладу


Мучка, М. З. План і програма з другої іноземної мови та перекладу : навч.-метод. комплекс / М. З. Мучка, О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 30 с.

Навчально-методичний комплекс для студентів ІI-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з другої іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Тексти для читання з німецької мови (із завданнями)


Мучка, М. З. Тексти для читання з німецької мови (із завданнями) : навч.-метод. комплекс / М. З. Мучка, О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 41 с.

Навчально-методичний комплекс з німецької мови для студентів IV курсу спеціальності "Переклад" розроблений на основі типових програм з німецької мови як другої іноземної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова"


Методичні вказівки з дисципліни "Німецька мова" : комплексні вправи з нім. фонетики / Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, О. І. Власова, В. В. Лазарович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

Дані методвказівки призначені для широкого кола читачів: студентів різних спеціальностей, абітурієнтів, слухачів курсів післядипломної освіти, магістрів, викладачів вузів.

Ділова німецька мова


Коржак, З. З. Ділова німецька мова : навч. посіб / З. З. Коржак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 99 с.

Навчальний посібник „Ділова німецька мова“ підготовлений відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів технічних вузів економічних факультетів та згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері економічних наук німецькою мовою. Структурно посібник складається з п'яти розділів, кожний з яких містить від двох до чотирьох оригінальних німецькомовних текстів з сучасних німецьких та швейцарських видань, до яких надаються пояснення лексичного мінімуму українською мовою.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved