slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Контроль складу і витрати газорідинних потоків


Райтер, П. М. Контроль складу і витрати газорідинних потоків : конспект лекцій / П. М. Райтер, О. Є. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 124 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи і напрямки практичної реалізації технічних засобів для визначення складу і витрати багатофазних потоків з дисципліни "Контроль складу і витрати газорідинних потоків". Складений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю “Прилади та системи неруйнівного контролю”.

Основи теорії споруд


Кісіль, І. С. Конструювання вимірювальних приладів : навч. посіб. / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 328 с.

Розглянуто загальні вимоги до розроблення конструкторської документації на вимірювальні прилади, правила виконання графічної і текстової конструкторської документації. Особлива увага при цьому звернута на правила виконання креслень різних електричних схем і друкованих плат приладів. Приведені методики розрахунку електромагнітної сумісності, теплових режимів приладів, а також захисту приладів від впливу різних механічних збурень і вологи навколишнього середовища.

Організація перевезень і безпека руху


Козак, Ф. В. Організація перевезень і безпека руху : методичні вказівки / Ф. В. Козак, І. М. Богатчук, Т. В. Дикун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 41 с.

Програма і методичні вказівки з підвищення кваліфікації керівних спеціалістів транспортних підприємств і структурних підрозділів нафтогазового комплексу з фаху “Автомобільний транспорт”, спеціалізації “Організація перевезення і безпека руху”, розроблені у відповідності з програмою навчання, наведеною в збірнику тематичних програм підвищення кваліфікації.

Дипломне проектування


Козак, Ф. В. Дипломне проектування : методичні вказівки по виконанню економічної частини дипломного проекту для студ. спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, І. В. Миронова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 73 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні економічної частини дипломного проекту.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : доповнення до курс. та дипл. проектування / В. С. Дмитренко, Ф. В. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 35 с.

Методичні вказівки містять доповнення до частини розрахунку і вибору технологічного устаткування виробничих зон і дільниць підприємств нафтогазового технологічного транспорту для курсового і дипломного проектування з дисципліни “Виробничі системи на транспорті ”.

Виробничі системи на транспорті


Дмитренко, В. С. Виробничі системи на транспорті : метод. вказівки / В. С. Дмитренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки містять основні принципи формування виробничо-технічної бази, форми розвитку і оновлення виробничо-технічної бази, сучасні форми організації виробництва по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, планування і прогнозування напрямків розвитку виробничої інфраструктури, методи зниження шкідливого впливу автомобільного і нафтогазового технологічного транспорту на навколишнє середовище та методику проектування і реконструкцію підприємств.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved