slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Німецька мова для державного управління


Когут, Л. Ф. Німецька мова для державного управління : навч. посіб. / Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 165 с.

Dieses Unterrichtswerk ist ein Lehr- und Lernbuch fur wirtschaftliche und Verwaltungsausbildungsberufe.

Іноземна мова


Іноземна мова : метод. вказівки до практичних занять / Л. Ф. Когут, Л. Г. Сорока, З. З. Коржак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 102 с.

Читачеві пропонуються методичні вказівки для роботи на практичних заняттях з німецької та французької мов, підготовлені відповідно до діючої програми з іноземних мов для студентів немовних вузів технічних і економічних факультетів згідно з вимогами до теорії та практики надання знань в сфері технічних та економічних наук іноземною мовою.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : навч. посіб. / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова». Складається з 11 уроків, зміст яких відповідає модулю навчальної програми. Мета посібника – підготувати студентів до використання німецької мови в майбутній професійній діяльності як в усній, так і в письмовій формі спілкування. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 – «Туризм», які вивчають німецьку мову як основну іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, Н. П. Богомоленко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 65 с.

Дані методичні вказівки пропонуються для студентів III та IV курсів заочної форми навчання спеціальностей ЕКП, ОА та ФН і спрямовані на контроль засвоєння відповідних програмних лексичних та граматичних тем.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : збірник контрольних робіт / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 55 с.

Даний збірник контрольних робіт з німецької мови призначений для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Німецька мова


Думич, О. І. Німецька мова : методичні вказівки / О. І. Думич, О. М. Гордій, М. В. Павлишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 59 с.

Дані методичні вказівки «Контрольні роботи з німецької мови (другої іноземної) для студентів першого – четвертого курсів заочного та дистанційного навчання» призначені для студентів I – IV курсів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved