slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Вступ до перекладознавства

Дерді, Е. Т. Вступ до перекладознавства : навч.-метод. комплекс / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 24 c..

Навчально-методичний комплекс зі вступу до перекладознавства спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм зі вступу до перекладознавства для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Перекладацька практика

Дерді, Е. Т. Перекладацька практика : прогр. та метод. рек. / Е. Т. Дерді, О. І. Пришлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 21 c.

Програма та методичні рекомендації з перекладацької практики (англійська та українська мова) для студентів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм перекладацької практики з англійської мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

English Spelling

Дерді, Е. Т. English Spelling : методичні вказівки та завдання / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 46 c.

Методичні вказівки та завдання з англійської мови для навчання орфографії студентів I-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з англійської мови як основної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Історія основної іноземної мови

Дерді, Е. Т. Історія основної іноземної мови : навч.-метод. комплекс / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 33 c.

Навчально методичний комплекс з історії основної іноземної мови для студентів II курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з курсу історії основної іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

English is Tough Stuff

Дерді, Е. Т. English is Tough Stuff : метод. вказівки та завдання / Е. Т. Дерді. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 43 c.

Методичні вказівки та завдання з англійської мови для навчання фразеологічному аспекту студентів I-IV курсів спеціальності "Переклад" розроблені на основі типових програм з англійської мови як основної для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Англійська мова за професійним спрямуванням

Гринда, Ю. І. Англійська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для студентів курсу "Геодезія, картографія та землеустрій " / Ю. І. Гринда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Завдання методичних вказівок складаються з двох основних розділів, які містять в собі уроки, що включають базовий лексичний матеріал, основний текст, запитання та лексико-граматичні вправи до нього, а також інші додаткові вправи, що сприяють розвитку навичок усного та письмового мовлення. Підготовлені завдання спрямовані на аудиторну, а також самостійну та індивідуальну роботу студентів. Текстовий матеріал супроводжується малюнками та схемами, які допомагають зробити його більш зрозумілим та унаочненим.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved