slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи комп'ютерної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи комп'ютерної діагностики автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 77 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу „Основи комп’ютерної діагностики автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”. Лабораторний практикум містить до кожної лабораторної роботи задачі, теоретичні положення, порядок виконання та методики обробки результатів експериментів. Призначений для підготовки студентів спеціальності 7.090258 - “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Основи технічної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи технічної діагностики автомобілів : лаборатор. практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 83 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу „Основи технічної діагностики автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”. Лабораторний практикум містить до кожної лабораторної роботи задачі, теоретичні положення, порядок виконання та методики обробки результатів експериментів. Лабораторний практикум призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – „Автомобільний транспорт”.

Комп'ютерні системи двигунів внутрішнього згорання


Криштопа, С. І. Комп'ютерні системи двигунів внутрішнього згорання : Лабораторний практикум / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 107 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу „Комп’ютерні системи двигунів внутрішнього згорання” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”, затвердженої в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.11.2007 р. Лабораторний практикум призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Основи комп'ютерної діагностики автомобілів


Криштопа, С. І. Основи комп'ютерної діагностики автомобілів : конспект лекцій / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 80 с

Конспект лекцій складений відповідно до програми курсу „Комп’ютерна діагностика автомобілів” спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” затвердженої в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 30.11.2007 р. Конспект лекцій призначений для допомоги студентам при вивченні даної дисципліни.

Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції"


Конспект лекцій з курсу "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції" / Михалків В.Б., авт. - Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. - 98 с.

Конспект лекцій призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної форми навчання.

Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування : метод. вказівки / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 19 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, програма дисципліни та контрольні питання. До кожної теми наведені задачі для практичних робіт. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 – «Автомобільний транспорт».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved